Cyfrowy Polsat na celowniku UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko Cyfrowemu Polsatowi. Ma ono na celu wyjaśnienie, czy nie nadużył on swojej pozycji rynkowej sprzedając prawa do publicznego odtwarzania relacji sportowych.

Nadużywanie pozycji dominującej polega na narzucaniu cen (nadmiernie wygórowanych lub rażąco niskich), dyskryminowaniu partnerów handlowych oraz narzucaniu uciążliwych warunków umów.

W przypadku Cyfrowego Polsatu wątpliwości wzbudziły dodatkowe obowiązki, które nakładał on na przedsiębiorców przy zakupie praw do publicznego odtwarzania relacji sportowych z Euro 2008 r.

"W toku postępowania antymonopolowego Urząd sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji dominującej uzależniając sprzedaż praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego" - czytamy na stronie UOKiK.

Jeżeli podejrzenia w sprawie nadużycia pozycji rynkowej się potwierdzą, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10 proc. jego ubiegłorocznego przychodu.

Warto dodać, że w 2008 roku UOKiK prowadził ponad 150 postępowań w sprawie firm nadużywających swojej pozycji rynkowej (w przypadku 80 z nich sprawa zakończyła się wydaniem decyzji).