Cyfrowy na równi z odręcznym

W Stanach Zjednoczonych zaczęła obowiązywać nowo przyjęta ustawa o stosowaniu podpisu elektronicznego.

W USA obowiązuje już nowa ustawa o elektronicznym podpisie w krajowym i globalnym obrocie handlowym (E-Sign Act). Dzięki ustawie w świetle amerykańskiego prawa podpis cyfrowy jest traktowany na równi z tradycyjnym podpisem odręcznym.

Amerykańscy konsumenci już wcześniej mogli wykorzystać Internet do zaciągania pożyczek, otwierania kont inwestycyjnych w domach maklerskich lub zawierania umów z agencjami ubezpieczeniowymi, zawsze musieli jednak potwierdzić swoją tożsamość podpisem "analogowym". E-Sign Act znosi ten obowiązek, tworząc ramy prawne dla szeroko stosowanego podpisu elektronicznego. Każdy podpis cyfrowy będzie jednak weryfikowany np. poprzez podanie dodatkowych danych osobowych. Tradycyjny podpis nadal będzie niezbędny przy podpisywaniu takich dokumentów, jak testamenty, papiery adopcyjne, dokumenty rozwodowe czy nakazy sądowe.

Departament Handlu USA poinformował też, że przetarg na algorytm do szyfrowania podpisów dla agencji rządowych wygrało dwóch belgijskich inżynierów, którzy stworzyli zaawansowany system kodowania (AES - Advanced Encryption Standard) za pomocą kluczy: 128-, 192- lub 256-bitowego, które zastąpią stary 56-bitowy system DES.


Zobacz również