Cyfrowy uścisk dłoni

Digital Handshake firmy iLumin będzie umożliwiać dokonywanie w pełni bezpiecznych transakcji przez sieć.

Firma iLumin zapowiedziała, że jej produkt - Digital Handshake -będzie zapewniał pełne bezpieczeństwo oraz wiarygodność dokonywanych przez sieć transakcji. Oprogramowanie iLumin ma pomóc wprowadzić w życie ideę EOLTs (Enforceable Online Transactions - niepodważalne transakcje sieciowe). System iLumin ma tym większe szanse powodzenia, że kongres USA zatwierdził ustawę E-SIGN, dzięki której umowy zawierane w sieci mogą nabrać mocy prawnej bez konieczności potwierdzania ich na papierze. Korzystanie z nowo opracowanego produktu zapowiedziało już 60 firm, m.in. Microsoft i Novell.

System Digital Handshake jest produktem umożliwiającym użytkownikom indywidualnym oraz firmom negocjowanie dowolnych umów prawnych przez sieć. System składa się z trzech części: wirtualnego "pokoju negocjacyjnego", cyfrowego weryfikatora i archiwum. Wszystkie zainteresowane strony, po sprawdzeniu tożsamości, mają dostęp do pokoju negocjacyjnego, mogą tu przeglądać umowy, wprowadzać do nich zmiany, a w przyszłości, dzięki zastosowaniu technologii instant messaging, będą mogły także na bieżąco wymieniać uwagi. Po podpisaniu umowy (cyfrowym identyfikatorem) trafia ona do weryfikatora, gdzie sprawdzana jest ponownie tożsamość sygnatariuszy. Po przejściu przez rzetelne procedury kontrolne umowa zapisywana jest w archiwum i od tej pory traktowana jest jak pełnoprawny dokument. System przechowujący umowy umożliwia zainteresowanym stronom łatwy dostęp do dokumentów, chroniąc je jednocześnie przed osobami postronnymi. Digital Handshake umożliwia również stronom późniejsze renegocjacje warunków umowy i dołączanie do niej aneksów.

Digital Handshake ma być rozpowszechniany na wiele sposobów - technologia łatwo integruje się z istniejącymi aplikacjami, a wypróbować ją będzie można na stronie iLumin www.ilumin.com/


Zobacz również