Cyfryzacja: potrzebna jest strategia

Żeby wypełnić międzynarodowe zobowiązania Polska powinna w tym roku rozpocząć proces cyfryzacji. Będzie to trudne bez cyfryzacyjnej strategii państwa, odpowiednich przepisów i pomocy rządu.

Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami całkowite wyłączenie analogowego nadawania telewizyjnego, czyli tzw. "switch-off", musi nastąpić najdalej do dnia 17 czerwca w 2015 roku. Aby to osiągnąć Polska musi rozpocząć proces cyfryzacji jeszcze w 2009 roku. Szczególnie biorąc pod uwagę zapóźnienie naszego kraju w realizacji tego procesu w porównaniu z innymi państwami europejskimi.

Jak zauważa Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, obecnie w działania mające na celu rozpoczęcie procesu cyfryzacji zaangażowane są Urząd Komunikacji Elektronicznej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Okazało się jednak, że oba organy regulacyjne, wobec braku strategii cyfryzacyjnej państwa, mają inne cele i wizje cyfryzacji, różnie definiują interes publiczny.

Zdaniem Piechocińskiego spór ten powinien zostać rozstrzygnięty poprzez przyjęcie strategii cyfryzacyjnej państwa lub poprzez program rządowy. "Bez takich rozstrzygnięć, spór ten na dłuższą metę będzie działał (i już działa) hamująco, a wręcz destrukcyjnie na proces cyfryzacji" - uważa wiceprzewodniczący sejmowej komisji. "Na spór dotyczący celów i kształtu cyfryzacji nakłada się spór kompetencyjny istniejący pomiędzy obydwoma organami, wynikający z niejasnych i niespójnych przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz prawa telekomunikacyjnego" - dodaje.

Chaos i niepewność spowodowana brakiem właściwych przepisów pogłębione są brakiem cyfryzacyjnej strategii państwa oraz faktem, że w procesie w ogóle nie uczestniczy rząd. "Wszystkie podmioty uczestniczące dziś w procesie cyfryzacji, tj. organy regulacyjne (UKE i KRRiT), nadawcy komercyjni oraz TVP, wszystkie inne podmioty gospodarcze (np. dostawcy sprzętu) oczekują zajęcia się procesem cyfryzacji przez rząd" - uważa Janusz Piechociński.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji rząd powinien podjąć pilne kroki w celu opracowania Programu Rządowego dotyczącego cyfryzacji oraz powołać odpowiedzialnego za jego wdrożenie Pełnomocnika rządu ds. cyfryzacji.