Czarne wizje unijne

Recesja w Unii Europejskiej będzie głęboka i długotrwała - przewiduje Komisja Europejska.

Według prognoz Komisji Europejskiej, gospodarki należące do UE w tym roku skurczą się średnio o 1,8%, a 16 krajów należących do strefy euro - o 1,9%. KE szacuje, że w 2009 roku ubędzie 3,5 mln miejsc pracy, a deficyty budżetowe poszczególnych krajów wzrosną.