Czarnobyl nadal niebezpieczny. Reakcje jądrowe wciąż się nasilają

Komora jądrowa w Czarnobylu została zablokowana podczas eksplozji w 1986 roku i obecnie zawiera wysoce radioaktywny materiał.

Emisje radioaktywne w niedostępnej komorze elektrowni jądrowej w Czarnobylu wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat, co skłoniło naukowców do zastanowienia się, jak poważne jest zagrożenie niekontrolowaną reakcją rozszczepienia jądrowego. Wybuch w Czarnobylu w 1986, który spowodował katastrofalne zniszczenia i znaczną śmiertelność, odciął szereg obszarów i komór w ukraińskiej elektrowni, w tym pomieszczenie podreaktora 305/2, w którym obecnie doszło do fali. Uważa się, że pomieszczenie zawiera dużą ilość wysoce radioaktywnego materiału.

Naukowcy twierdzą, że nastąpił 40% wzrost emisji neutronów z zablokowanego pomieszczenia, powoli rosnący od 2016. Może to skutkować dwiema możliwościami: albo reakcja zaniknie, jak to zrobiły podobne skoki w ostatnich latach, albo nastąpi interwencja człowieka, a eksperci będą musieli znaleźć sposób na bezpieczne włamanie do pomieszczenia. Neil Hyatt, ekspert ds. Utylizacji odpadów nuklearnych z Uniwersytetu w Sheffield, powiedział New Scientist, że sytuacja przypomina „żar w grillu” - zdolny do ponownego iskrzenia, ale na razie stabilny. Jeśli zajdzie potrzeba interwencji, prawdopodobnym scenariuszem jest to, że zespół wwierci się w pomieszczenie i spryska je substancją zdolną do „wchłaniania” neutronów. To pochłonęłoby większość nadmiaru neutronów i zmniejszyło prawdopodobieństwo niekontrolowanej reakcji.

W międzyczasie Maxim Saveliev - przedstawiciel Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy - sugeruje, że roboty mogą być w stanie zbliżyć się na tyle do komory, aby zainstalować czujniki i pobrać próbki w celu uzyskania pełniejszego zrozumienia sytuacji. W wywiadzie dla magazynu Science, Saveliev zasugerował, że każda wybuchowa reakcja byłaby powstrzymana, ale mogłaby „zniszczyć niestabilne części” pierwotnego schronu umieszczonego nad elektrownią w 1986 roku.