Czarny rok dla DRAM

Ceny, jakich producenci pamięci DRAM żądają za układy o pojemności 128 MB, spadły w ciągu kilku ostatnich dni do poziomu 2 USD.

Od początku tego roku pamięci DRAM potaniały aż o 80%. W ciągu kilku ostatnich dni ceny, jakich producenci pamięci żądają za 128 MB układy tego typu, spadły do poziomu 2 USD.

To, co jest doskonałą wiadomością dla klientów, może oznaczać spore kłopoty dla firm produkujących układy pamięci. Według raportu firmy analitycznej Gartner Group taki spadek cen powoduje, że producenci sprzedają kości DRAM poniżej kosztów ich wytworzenia. Analitycy Gartnera są zdania, że ta sytuacja utrzyma się aż do 2002 r. Przewidują oni, że wartość układów DRAM sprzedanych w 2001 r. osiągnie 14 mld USD, podczas gdy ubiegłoroczne przewidywania mówiły o ponad 31,5 mld USD.

Analitycy Gartner Group twierdzą jednak, że masowe bankructwa firm produkujących układy RAM są mało prawdopodobne. Koszt zaprzestania produkcji układów pamięci jest bowiem na tyle wysoki, że bardziej opłacalnym posunięciem będzie zmniejszenie produkcji i przeczekanie do roku 2003, który - wg Gartner Group - ma być okresem największej od wczesnych lat 90. poprawy kondycji rynku układów pamięci.


Zobacz również