Czas dla biznesu

Brytyjski pomysł na elektroniczny biznes - wprowadzić Greenwich Net Time na wzór istniejącego Greenwich Mean Time.

Brytyjski premier, Tony Blair, zaproponował, aby czas londyńskiego

obserwatorium astronomicznego Greenwich, tzw. czas średni GMT (Greenwich

Mean Time), stał się standardem przy dokonywaniu elektronicznych transakcji. Jednolite datowanie transakcji znacznie ułatwiłoby monitorowanie operacji finansowych, a tym samym zwiększyło ich bezpieczeństwo. Systemy opierałyby się na trzech zegarach atomowych umieszczonych w obserwatorium. Stowarzyszenie firm zajmujących się e-biznesem, Interactive Media in Retail Group, zaproponowało nazwę Greenwich Electronic Time. Z kolei London Internet Exchange proponuje Greenwich Net Time.

Obecnie w Internecie jest stosowany czas uniwersalny - Universal Coordinated Time, będący bardziej precyzyjną wersją GMT. Wiele komputerów na świecie łączy się ze sobą poprzez specjalny protokół (Network Time Protocol) i sprawdza swoje zegary. Jak powiedział John Laverty z Brytyjskiego Narodowego Laboratorium Fizycznego (Britain's National Physical Laboratory), "UTM jest globalny i komputerowy, ale ludzie potrzebują czegoś ludzkiego. Dla osób robiących przez sieć interesy na całym świecie byłoby to dobre rozwiązanie".

Projekt popierają m.in. firma kurierska DHL, British Telecom, Forrester Research, Interflora, NetBenefit, Thomas Cook, Timex.

Więcej informacji: www.idg.net