Czas na przełom w bezpieczeństwie

Jubileuszowa 10. konferencja SECURE 2006, współorganizowana przez NASK i CERT, odbyła się w dniach 17 i 18 października br. Hasłem przewodnim konferencji było "Bezpieczeństwo - czas na przełom".

SECURE to konferencja propagująca wiedzę na temat bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych. Sięgająca swymi początkami 1997 r., cieszy się renomą najpoważniejszej imprezy tego typu w kraju. Organizatorami są NASK i działający przy NASK zespół reagowania CERT Polska, a od 2005 r. również Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA (European Network and Information Security Agency).

Podczas konferencji prezentowana jest wiedza oraz doświadczenie zespołu CERT Polska oraz zagranicznych zespołów reagujących, a także ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Od kilku lat prezentowane są również referaty wyłonione w wyniku konkursu call for papers.

Konferencji towarzyszyły warsztaty współorganizowane przez agencję ENISA, NASK oraz działający w jej strukturach zespół CERT Polska. Warsztaty miały na celu głównie krzewienie świadomości, a także stanowiły znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i poznania wiedzy o tym jak utworzyć zespół typu CERT w nowym obszarze. Omówione zostały także specyficzne problemy związane z bezpieczeństwem IT. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych ekspertów - Marco Thorbruegge (Starszy Ekspert w zespole ds. bezpieczeństwa komputerowego i reagowania na incydenty w ENISA) i Mirosława Maja (kierownika zespołu CERT Polska), ze współuczestnictwem reprezentanta zespołu CERT/CC.

Zainteresowane osoby mogły uczestniczyć także w warsztatach dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem platformy bezpieczeństwa realizowanej w ramach projektu POSITIF. Warsztaty prezentowały platformę bezpieczeństwa, która umożliwia zarządzanie infrastrukturą sieciową w sposób zautomatyzowany, niezależnie od typów urządzeń oraz oprogramowania.