Czas na zmiany

Banki na całym świecie rozważają wymianę w najbliższych latach podstawowych systemów bankowych IT na nowsze.


Banki na całym świecie rozważają wymianę w najbliższych latach podstawowych systemów bankowych IT na nowsze.

To wniosek z ankiety "Redefining Core Banking", przeprowadzonej w ubiegłym roku wśród banków w Europie, Ameryce Północnej oraz w krajach Azji i Pacyfiku, a sponsorowanej przez Accenture i SAP AG*. Banki te są coraz bardziej niezadowolone ze swoich dezaktualizujących się podstawowych systemów działalności bankowej. Aż 70% ankietowanych pracowników szczebla kierowniczego jako główną przeszkodę w utrzymaniu pozycji konkurencyjnej wymieniło brak elastyczności obecnych systemów IT, a prawie połowa wysokie koszty ich utrzymania oraz brak wymaganej integracji. W związku z tym 30% banków w Europie, ponad 35% w krajach Azji i Pacyfiku i ponad 20% w Ameryce Północnej ujawniło, że planuje w ciągu najbliższych pięciu lat wymianę podstawowego systemu działalności bankowej.

Według Octavio Marenzi, prezesa firmy Celent, która uczestniczyła w badaniach, gwałtownie rosnąca konkurencja oraz konieczność zacieśnienia relacji z klientami zmotywuje wszystkie banki do reformy swojej architektury IT w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Więcej elastyczności

Ankieta objęła banki różnej wielkości, w tym również z grupy stu największych. Dla celów badania podstawowy system działalności bankowej zdefiniowano jako połączenie wszystkich komponentów IT pozwalających bankom na zarządzanie podstawowymi produktami i usługami finansowymi, łącznie z danymi klientów, kontami depozytowymi, kredytami, kredytami hipotecznymi, transakcjami płatniczymi i kartami kredytowymi.

Ankietowani zidentyfikowali problemy, jakie stwarzają im obecnie podstawowe systemy działalności bankowej. I tak prawie 40% czasu pracy poświęcają działaniom wewnętrznym, a nie bezpośredniej obsłudze klientów. Na najwyższych miejscach obszarów wymagających optymalizacji znalazły się czas odpowiedzi i integracja różnych aplikacji. Połowa badanych przyznała, że częste i niepożądane opóźnienia były najbardziej powszechnymi problemami w zakresie przetwarzania. Uznali oni, że potrzebują więcej czasu dla lepszego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

Zdaniem ankietowanych, brak elastyczności systemów wynika z tego, że są to systemy przestarzałe i oparte na niewłaściwej technologii z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. Jean-Marc Ollagnier z Accenture uważa, że badanie to wskazuje na potrzebę uproszczenia operacji wewnętrznych. Podstawowe systemy bankowe powinny wykorzystywać elastyczną, wytrzymałą, nowoczesną architekturę IT zorientowaną na usługi. To podejście oparte na komponentach zastępuje nadmiernie złożone systemy i umożliwia bardziej optymalne połączenie IT z modelem działań biznesowych oraz zapewnia w przyszłości swobodne podejmowanie decyzji.

Różne oczekiwania

Innym istotnym wynikiem badania jest fakt, że pracownicy szczebla kierowniczego odpowiedzialni za biznes oraz za IT mieli różne oczekiwania co do korzyści, jakie podstawowy system działalności bankowej powinien zapewnić bankowi - 39% kierownictwa zajmującego się biznesem chciało systemu skoncentrowanego na innowacjach produktowych, podczas gdy respondenci odpowiedzialni za IT oczekiwali głównie systemu gwarantującego redukcję kosztów.

Nie dziwi fakt, że wymieniali oni koszty jako główny problem dotyczący podstawowych systemów działalności bankowej. Badanie wykazało, że banki wydają połowę swoich budżetów IT na podstawowe systemy działalności bankowej. Ogromną część tych wydatków pochłaniają prace rozwojowe mające na celu dodanie nowej funkcjonalności lub funkcji do istniejącego systemu .

Jak twierdzi Thomas Balgheim, wiceprezes ds. usług finansowych SAP AG, banki potrzebują dostosować podstawowe systemy działalności bankowej do wyzwań przyszłości za sprawą elastycznych środowisk, które pomagają reagować na nieprzewidziane zmiany oraz na rozwój branży. Sektor bankowy rozpoczął epokę industrializacji, podobną do tej, jaką producenci przeprowadzili w ubiegłych latach. Nowoczesny system bankowości może przyczynić się do zwiększenia oszczędności, do większej koncentracji banków na potrzebach klientów, a klientom zapewnić produkty i ceny spełniające ich oczekiwania.

Odnowiony system

Wielu przedstawicieli kierownictwa odpowiedzialnych za IT uznało, że istotnym elementem struktury IT jest architektura systemu złożona z komponentów i zorientowana na usługi. Choć respondenci udzielili wielu odpowiedzi na temat docelowej architektury, jedynie kilku dysponuje technologicznymi mapami wdrożenia. Natomiast większość ma ustalone opinie o tym, jak chcą wprowadzić wybrane przez siebie podstawowe systemy działalności bankowej. I tak 49% kierownictwa odpowiedzialnego za IT i 50% kadry kierowniczej odpowiadającej za biznes chce przejścia na systemy docelowe według linii produktów. Drugim wyborem jest podejście według obszarów funkcjonalnych (odpowiednio 28 i 29%).

*W Ameryce Północnej i w krajach Azji i Pacyfiku ankietę przeprowadziła firma Celenti, a w Europie firma Novametrie. Badanie objęło 147 przedstawicieli kadry kierowniczej z 70 banków: 45% stanowili odpowiedzialni za IT, a 55% za biznes. Badanie w oddziałach dotyczyło 1 300 menedżerów i pracowników.