Czego boją się Europejczycy

Europejczycy obawiają się przede wszystkim bezrobocia, wzrostu cen i wzrostu przestępczości - wynika z badania Standard Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS OBOP.

W badaniu wykonanym na zlecenie Komisji Europejskiej wzięło udział ponad 30 tys. respondentów z 27 państw unijnych i krajów kandydujących: Chorwacji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Turcji oraz Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

Obawy związane z rosnącą inflacją wzrosły o 8 punktów procentowych w ciągu ostatniego roku - do 26%, a lęk przed bezrobociem spadł o 7 punktów procentowych - do 27%.

Zobacz również:

  • Ślady ciemnej energii wykryte we Włoszech

Przestępczość jest istotnym problemem dla 24% Europejczyków, zaś 21% obawia się o służbę zdrowia, 17% o sytuację gospodarczą, a 15% o imigrację.

Mieszkańcy strefy euro są w większym stopniu zaniepokojeni widmem bezrobocia - obawę wyraziło aż 32% ankietowanych, w porównaniu do 21% mieszkańców pozostałych krajów.

Bezrobocie jest największym problemem dla mieszkańców Macedonii (67%), Chorwacji (55%), Portugalii (54%), Niemiec (44%), Grecji (42%), Węgier (41%) i Francji (38%). Natomiast inflacja spędza sen z powiek mieszkańcom krajów bałtyckich - Łotwy (77%), Litwy (62%), Estonii (58%) oraz mieszkańcom Słowenii (63%), Bułgarii (55%), Cypru (45%), Czech (42%), Malty (41%), Austrii (41%), Luksemburgu (38%), Belgii (35%), Rumunii (35%) i Słowacji (33%).

Polaków najbardziej niepokoi stan służby zdrowia (49%), w tych obawach towarzyszą nam Finowie (49%), Duńczycy (42%), Szwedzi (41%) i Holendrzy (34%). Natomiast mieszkańcy Turcji i Hiszpanii najbardziej boją się ataków terrorystycznych (odpowiednio 77% i 37%).