Czego od IT potrzebują dyrektorzy finansowi

Obecnie więcej niż 45% dyrektorów finansowych uważa, że ich działy nie są efektywne w zakresie integracji informacji i zarządzania ryzykiem.

Jak zostać Twórcą Wartości

Wyniki badania wskazują, że dyrektorzy finansowi odgrywają coraz większą rolę w kwestiach strategicznych i operacyjnych, by szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe. "Wartość" oznacza wkład działów finansowych w pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podczas gdy "Twórca Wartości" odnosi się do roli dyrektorów finansowych w standaryzowaniu oraz integrowaniu informacji i procesów, niezbędnych w skutecznej współpracy w biznesie.

"Twórcy Wartości" są kimś więcej niż tylko osobami pośredniczącymi w wymianie informacji. Misją działów finansowych powinno być wsparcie firmy, tak by myślała o biznesie jako o całości, a nie o jego pojedynczych obszarach. To, że "Twórcy Wartości" wskazują, iż największym priorytetem jest przyciąganie i pozyskanie talentów oraz rozwój osób pracujących w działach finansowych jako wsparcie przy wzrastającym popycie, nie jest niczym zaskakującym.

"Twórcy Wartości" - bardziej niż inne grupy - posiadają wiedzę i umiejętności, by doradzać na poziomie przedsiębiorstwa. Są oni w stanie oceniać szanse i ryzyko biznesowe w szerszej perspektywie oraz rekomendować rozwiązania.

IBM przedstawił wyniki najnowszego badania opinii ponad 1900 dyrektorów finansowych (CFO) i pracowników finansowych wyższego szczebla z 81 państw - w tym Polski - z 35 różnych branż. W polskiej edycji badania udział wzięło 9 firm z sektorów: finansowego, ubezpieczeniowego, przemysłowego, energetycznego, FMCG i usług turystycznych.

Wyniki badania IBM CFO Study pokazują, że w ciągu trzech lat wzrośnie presja rynkowa na następujące obszary działalności CFO:

- redukcję bazy kosztowej przedsiębiorstwa

- potrzebę szybszego podejmowania decyzji

- przejrzystość działania względem zewnętrznych udziałowców.

W próbie polskiej, oprócz tych obszarów podkreślano ważność przyciągnięcia i utrzymania talentów oraz dostęp do kapitału.

Zmiany w priorytetach CFO na najbliższe trzy lata

Zmiany w priorytetach CFO na najbliższe trzy lata

70% dyrektorów finansowych twierdzi, że odgrywają przynajmniej rolę doradcy lub decydenta w szeregu kwestii dotyczących strategii działania przedsiębiorstwa.

Badanie IBM jest najnowszym źródłem wiedzy o stanowisku dyrektorów finansowych wobec największego od lat spowolnienia ekonomicznego, które miało miejsce w 2009 r. Wyniki badania IBM CFO Study wskazują na wzrost znaczenia roli dyrektorów finansowych w zarządach. Średnio, ponad 70% dyrektorów finansowych twierdzi, że odgrywają przynajmniej rolę doradcy lub decydenta w szeregu kwestii dotyczących strategii działania, w odróżnieniu od tych, którzy zaznaczyli brak takiej roli. Obecnie strategiczne i taktyczne dyskusje odbywają się częściej, podkreślając przy tym ważną rolę dyrektora finansowego jako osoby dostarczającej wnioski i informacje na temat konsekwencji decyzji finansowych. Biorąc pod uwagę obecne warunki ekonomiczne nie dziwi wynik, że redukcja kosztów w przedsiębiorstwie jest jednym z głównych obszarów, gdzie dyrektorzy finansowi są proszeni o pomoc jako doradcy lub decydenci. Jak wynika z badania nie jest to jednak jeden z głównych celów działania CFO na następne trzy lata.

CFO potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań do analizowania danych, planowania scenariuszy, a nawet możliwości przewidywania rozwoju sytuacji.

Od czasu pierwszego badania IBM CFO Study z 2003 r., dyrektorzy finansowi wciąż podkreślają, że ich aspiracje zdążają w kierunku położenia większego nacisku na analityce i wsparciu procesów decyzyjnych. Jednocześnie niewielu zrobiło znaczący postęp w zmniejszeniu obciążenia pracą. Największą spośród luk efektywności jest podnoszenie integracji informacji (dane operacyjne, finansowe i dane o ryzyku). Odpowiedzi dyrektorów finansowych wskazują kluczowe znaczenie tego czynnika w praktycznie każdej dziedzinie biznesu, pokazując jednocześnie, jak trudne jest osiągnięcie tego rodzaju integracji.

Wśród badanych dało się zauważyć grupy organizacji finansowych nazwanych "Twórcami Wartości", które były bardziej efektywne od pozostałych we wszystkich badanych kategoriach, a w tym w zarządzaniu ryzykiem, mierzeniu i monitorowaniu wydajności biznesowej oraz integracji informacji pochodzących od firm i organizacji zewnętrznych. "Twórcy Wartości", regularnie osiągali znacznie lepsze wyniki, niż ich koledzy dzięki podnoszeniu jakości dwóch obszarów w obrębie swojej działalności:

- wydajność finansowa - stopień standaryzacji procesów i danych;

- wnikliwość finansowa - stopień dojrzałości umiejętności finansowych, technologicznych i analitycznych, umożliwiających optymalizację biznesu, planowanie i wyciąganie wniosków.