Cztery i pół sylaby

Przyczyn tak dużego zainteresowania Internet Explorerem wśród polskich użytkowników komputerów, należy upatrywać przede wszystkim w tym, że Netscape Navigator nie miał wersji polskiej i nie był bezpłatny.

Przyczyn tak dużego zainteresowania Internet Explorerem wśród polskich użytkowników komputerów, należy upatrywać przede wszystkim w tym, że program jego głównego konkurenta, Netscape Navigator, nie miał wersji polskiej i nie był bezpłatny.

Widocznie Netscape dostrzegł swój błąd i chociaż nie wypuścił polskiej wersji swojej przeglądarki, to udostępnił jej kod źródłowy, co zaowocowało aplikacją Sylaba Komunikator.

Cztery i pół sylaby
Jej najnowsza wersja ma numer 4.5. Na język polski zostały przetłumaczone napisy w interfejsie użytkownika przeglądarki (ikony, menu, komentarze) oraz pliki pomocy. Taką samą przemianę przeszły też aplikacje towarzyszące: Kompozytor Stron WWW i Kurier Poczty. Dziwi natomiast proces instalacji programu, który w większej części przebiegał po angielsku, co w przypadku użytkownika nie znającego języka, może się okazać pewnym utrudnieniem.

Sylaba Komunikator 4.5 instaluje się w tym samym katalogu co Netscape Communicator, a zatem jeżeli mieliśmy już zainstalowanego Netscape 'a Communicatora, to zostanie zamieniony przez polską wersję Sylaby (z zachowaniem dotychczasowych linków).

Cztery i pół sylaby
W samym interfejsie użytkownika nie zmieniło się prawie nic, jeśli nie liczyć ikony Sylaby w prawym górnym rogu i ikony łącza do strony Sylaby umieszczonej wśród ikon nawigacyjnych. Nie zostały natomiast zmodyfikowane biblioteki łączy (tzw. Ulubione) ani kanały internetowe. Przydałoby się bowiem kilka predefiniowanych łączy do polskich stron WWW (podobnie jak w Internet Explorerze).

Sylaba Komunikator 4.5 jest programem typu freeware. Dla naszych Czytelników publikujemy go na naszym dysku CD-ROM.