Czwarta recesja

Japońskie ożywienie gospodarcze otrzymało kolejny cios - oficjalne statystyki pokazały, że kraj wpadł w czwartą już w ciągu dekady recesję.

Produkt Krajowy Brutto spadł w listopadzie i grudniu 2004 roku o 0,1%, w porównaniu z poprzednim kwartałem, z powodu spowolnienia eksportu i zmniejszenia wydatków konsumenckich. Poprzednie dane wskazywały na umiarkowany wzrost gospodarczy w kwartałach kwiecień - czerwiec i lipiec - wrzesień, jednak po ostatniej korekcie okazało się, że nastąpił w nich niewielki spadek, co oznacza, że Japonia jest w stadium recesji (analitycy definiują recesję jako dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu).

Politycy oczekują, że gospodarka w tym roku zacznie rosnąć, podobnego zdania są przedstawiciele wielkich japońskich firm, które osiągają rekordowe zyski i dokonują dużych inwestycji.


Zobacz również