Czwartkowy Przegląd Prasy

Softbank, to - nieoficjalnie - zwycięzca przetargu na scentralizowany system w PKO BP. Na pewno: ComArch podpisał kontrakt z niemieckim oddziałem operatora komórkowego O2, a Szeptel porozumiał się z PKO BP, pozostało mu jeszcze przekonać do ugody tylko jednego dużego wierzyciela - Bank Spółdzielczy z Szepietowa. Ponadto, powiernik obligacji Elektrimu domaga się powrotu swojego przedstawiciela do zarządu - w przeciwnym razie holding będzie musiał natychmiast wykupić papiery wartości 2 mld zł.

PARKIET

Letnia fala upadłości

W pierwszej połowie br. do warszawskiego sądu gospodarczego wpłynęło 617 wniosków o ogłoszenie upadłości i 150 wniosków o otwarcie układu z wierzycielami. Lipiec okazał się miesiącem rekordowym - w Warszawie złożono 150 wniosków o upadłość. Przyczyn może być kilka: strach przed nowym prawem upadłościowym, które wchodzi w życie w październiku czy np. chęć rozpoczęcia nowej działalności w związku z lepszymi prognozami gospodarczymi. (s. 1)

ComArch zdobył kontrakt w Niemczech

Krakowska spółka podpisała kontrakt wartości 2,5 mln EUR z O2 Germany na wdrozenie systemu zarządzania sieciami teleinformatycznymi. To już siódme zagraniczne zlecenie spółki od połowy czerwca br., i zarazem największe. (s. 3)

Szeptel się układa

Operator z Szepietowa porozumiał się z PKO BP - dług wielkości ok. 4 mln zł zostanie spłacony w ciągu 5 lat, spłata 60 miesięcznych rat rozpocznie się w październiku br. To kolejne porozumienie z wierzycielami, dające firmie szansę na dalszą działalność. Wcześniej wierzytelności wobec Pekao wykupił nowy inwestor strategiczny operatora, firma MNI. Ostatnim dużym wierzycielem występującym poza toczącym się postępowaniem układowym spółki jest Bank Spółdzielczy z Szepietowa, któremu operator jest winien 8 mln zł w długoterminowych kredytach. Bank jest nastawiony pozytywnie co do możliwości porozumienia. (s. 4)

Simple odkłada emisję

Simple oczekuje poprawy swojej sytuacji w IV kw. br., m.in. w związku z uczestnictwem w programie PARP "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorczości". Tymczasem kurs akcji spóóki powrócił już niemal do poziomu sprzed nieudanej emisji wiosennej. W najbliższym czasie Simple nie ma planów podwyższenia kapitału. (s. 4)

PULS BIZNESU

Powiernik postawił ultimatum Elektrimowi

The Law Debenture Trust Corporation, powiernik wartych około 2 mld zł obligacji Elektrimu, poinformował zarząd holdingu, że zawieszenie w funkcji członka zarządu Piotra Rymaszewskiego stanowi naruszenie porozumienia z obligatariuszami. Jeśli przedstawiciel wierzycieli nie wróci do zarządu w ciągu 30 dni, przedstawią oni do natychmiastowego wykupu swoje obligacje (czyli wspomniane papiery wartości 2 mld zł). (s. 3)

Softbank wdroży system w PKO BP

Z nieoficjalnych informacji PB wynika, że to Softbank otrzyma umowę z PKO BP na wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego. Kontrakt z konsorcjum Softbank-Alnovy-Accenture ma zostać podpisany na dniach. Według informatora gazety wartość kontraktu nie przekroczy 500 mln zł, a może spaść poniżej 400 mln zł. To wartość licencji i wdrożenia, których dotyczy kontrakt; do tego PKO BP musi zakupić jeszcze m.in. sprzet i infrastrukturę pod system, przenieść dane, itd. Całkowitą wartość projektu, który potrwa ok. 3 lat, szacuje się więc na 2 mld zł. (s. 5)