Czwartkowy przegląd prasy

37 firm zainteresowanych informatyzacją PZU. Zamiana rat za koncesję na telefonie 3G na inwestycje w usługi niegłosowe przyniesie większe wpływy do budżetu państwa niż raty. Łomżyński sąd oddalił wniosek Pekao SA o upadłość Szeptela. TP Internet otworzy w Rawie Mazowieckiej oddział stołecznego Contact Center. Większości włamań do sieci można uniknąć, nie ponosząc żadnych inwestycji.

GAZETA WYBORCZA

Widmo się zmaterializowało

W środowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło ponad 65,2 mln akcji TP, czyli 4,66% jej kapitału. Oznacza to, że BGK, BGŻ i ARP sprzedały wszystkie akcje, jakimi jesienią obdarował je Skarb Państwa. (s. 26)

RZECZPOSPOLITA

Informatyka dla PZU – 37 zainteresowanych firm

Zainteresowanie kontraktem na informatyzację Grupy PZU wyraziło 37 firm. Tylu potencjalnych wykonawców, firm krajowych i zagranicznych odpowiedziało na opublikowane 25 listopada w polskiej i światowej prasie ogłoszenie. (s. B7)

Inwestycje zamiast opłat

Według pomysłu prof. Mariana Dąbrowskiego, członka Rady Telekomunikacji przy prezesie URTiP, trzej operatorzy posiadający licencję na telefonię 3G, w latach 2004–2022 zamiast wnoszenia opłat licencyjnych za 3G, mieliby przeznaczyć ich równowartość na inwestycje związane ze świadczeniem usług niegłosowych w technologii 3G. (B. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Poczekamy na UMTS

Zamiana pozostałych 1,11 mld euro rat za koncesję na telefonię trzeciej generacji na inwestycje w usługi niegłosowe przyniesie większe skumulowane wpływy do budżetu państwa niż same raty. Konwersja rat na inwestycje ma stymulująco wpłynąć na rynek pracy, ożywiając zatrudnienie w sektorze oprogramowania, i stać się siłą napędową gospodarki. (s. 5)

PARKIET

Zarobić na rachunkach

Co miesiąc w Polsce m.in. firmy telekomunikacyjne, gazownie, zakłady energetyczne wystawiają 60 mln rachunków o łącznej wartości 6 mld zł. Bank Handlowy, a także BRE, poprzez swoją spółkę zależną Billbird, chcą zarobić na obsłudze tego rynku. Zaangażowały się więc w rozwój sieci terminali do realizowania płatności masowych. (s.6)

Szeptel nie upadnie

Łomżyński sąd oddalił wniosek Pekao SA o upadłość Szeptela. Telekomunikacyjna spółka chce przyśpieszyć spłatę długów. Nie wyklucza się, że zwoła walne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie jej dokapitalizowania. (s. 5)

PULS BIZNESU

TP Internet: rusza call center

TP Internet, spółka z grupy TP SA, otworzy w połowie stycznia w Rawie Mazowieckiej oddział stołecznego Contact Center. Będzie to drugie call center firmy w kraju. Inwestycja pochłonie 8 mln zł. Przy 150 stanowiskach operatorskich pracę w systemie zmianowym znajdzie 350 osób. (s. 11)

Zdefiniowanie zagrożenia to najpoważniejszy problem firm

To tytuł obszernego artykułu na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jak zgodnie twierdzą specjaliści, większości włamań do sieci można uniknąć, nie ponosząc żadnych inwestycji. (s. 22)