Czwarty kamień milowy do Eclipse'a 3.1

Fundacja Eclipse udostępniła w piątek kolejną wczesną wersję (tak zwany 'milestone build') swojego doskonałego zintegrowanego środowiska programistycznego. Kolejny kamień milowy w drodze do nowej wersji 3.1 został przekroczony.

Chyba najważniejszą nowością w Eclipse 3.1M4, jest pełne wsparcie kompilatora Eclipse'a dla zmian w najnowszej wersji J2SE 5.0 (Java 2 Standard Edition). Również wieksza część narzędzi platformy, w większym lub mniejszym stopniu, obsługuje nowe rozszerzenia języka. I tak:

- asystent kodu i wyszukiwanie działają poprawnie z adnotacjami;

- hierarchie typów działają z adnotacjami i enumeracjami;

- refaktoring (poprawianie kodu) został poprawiony tak, aby działał z typami generycznymi, enumeracjami i adnotacjami.

Pozostałe narzędzia środowiska będą w kolejnych odsłonach dopracowywane pod kątem zgodności z Javą 5.0.

Debugger skryptów Ant

Debugger skryptów Ant

Bardzo ciekawą nową funkcją jest debugger skryptów Ant. Zaimplementowano w nim standardowe funkcje debuggera, takie jak pułapki, wykonywanie krok po kroku, czy też wykonanie skryptu do określonej linii.

Oprócz tego dodano ciekawą możliwość dzielenia obszaru roboczego, składającego się z dużej ilości projektów, na zbiory robocze (working set), w celu łatwiejszego nimi zarządzania. W edytorze plików konfiguracyjnych (*.properties) dodano sprawdzanie pisowni i możliwość odnajdowania odwołań do kluczy w kodzie projektu. Wszystkich zmian nie sposób tu opisać, dlatego pełną ich listę można obejrzeć tutaj.

Nową wersję można pobrać ze strony Eclipse Foundation.


Zobacz również