Czwarty krakowski Miesiąc Fotografii

5 maja w krakowskiej Galerii Starmach nastąpi oficjalne rozpoczęcie Miesiąca Fotografii. W ramach czwartej już edycji imprezy, do końca miesiąca będzie można odwiedzać galerie i wernisaże zarówno polskich, jak i zagranicznych fotografów i fotografików. Tematem przewodnim tegorocznego Miesiąca Fotografii jest "przestrzeń życia, zarówno w znaczeniu stricte geograficznym, urbanistycznym czy socjologicznym, jak i w wymiarze przestrzeni psychicznej" - czytamy w programie wystawy.

Pierwsze wernisaże zostaną udostępnione zwiedzającym na dzień przed oficjalnym początkiem imprezy, czyli w czwartek, 4 maja. Do 13-14 maja organizatorzy (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych i Fundacja Imago Mundi) przewidzieli największą kumulację wystaw, jednak większość z nich będzie czynna do 26 lub 31 maja.

Program główny Miesiąca Fotografii obejmuje 23 wystawy indywidualne i 3 zbiorowe znanych fotografów z Polski, Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Izraela i Stanów Zjednoczonych. W tzw. programie OFF znalazło się miejsce dla 30 wystaw ponad 100 polskich i europejskich autorów.

W ramach imprezy odbędą się także wydarzenia towarzyszące, takie jak:

- tematyczne pokazy slajdów

- seanse filmów dokumentalnych, poświęconych największym postaciom i zjawiskom w fotografii XX wieku

- przeglądy portfolio młodych fotografików

- warsztaty fotograficzne i wykłady z dziedziny fotografii portretowej, studyjnej, plenerowej oraz znajomości profesjonalnego rynku fotograficznego

- prezentacje albumów fotograficznych

- panel technologiczny (obrazowanie i cyfrowa rejestracja obrazu)

- eksperymentalny panel dyskusyjny (poświęcony obecnemu miejscu fotografii w sztuce i aspektom popularyzacji fotografii jako medium)

- II Forum Własności Intelektualnej - warsztaty i dyskuje z udziałem ekspertów ds. prawa autorskiego, w tym prawa do ochrony wizerunku (jeden dzień Forum poświęcony będzie w całości fotografii).

Więcej informacji: Miesiąc Fotografii