Czy Amerykanie są gotowi na kataklizm?

Większość amerykańskich domów nie jest niestety przygotowana na ewentualną katastrofę – czy to tajfun, trzęsienie ziemi, pożar – czy wreszcie szczególnie realny w wypadku wojny z Irakiem – atak terrorystyczny.

Badanie przeprowadzone przez Duracell/Harris Interactive wśród ponad 2 tys. mieszkańców 10 amerykańskich miast wykazało, że 64% domów nie posiada planu działania na wypadek katastrofy – rozmaitego typu od tajfunu, przez trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, atak terrorystyczny, pożar, po awarię elektryczności, wodociągów czy gazu. Jednocześnie sami ankietowani najczęściej wskazywali pożar i terroryzm jako kataklizmy, których obawiają się najbardziej (odpowiednio 27% i 28%). Terroryzmu najbardziej obawiają się 38-proc. nowojorczyków, najmniej – mieszkańcy Zachodniego Wybrzeża - Los Angeles i San Fransisco (po 19%). Tam znacznie realniejsza jest groźba trzęsienia ziemi (odpowiednio 42% i 36%).

38% ankietowanych stwierdziło ponadto, że bycie przygotowanym na ewentualny kataklizm (w tym – na skutki ataku terrorystycznego) nie jest ich osobistym priorytetem. 62% domów nie posiada zestawu - niezbędnika na wypadek katastrofy (apteczki z podstawowymi medykamentami, latarek, koców, gaśnic itp.). Jedynym miastem wśród badanych, w którym więcej niż połowa domów była przygotowana w ten sposób na kataklizm jest stale zagrożone trzęsieniem ziemi San Fransisco. Ponad trzy czwarte tamtejszych domów posiada przynajmniej apteczkę.

51% wszystkich domów nie posiada planu ewakuacji, jedynie w Detroit, Atlancie i Los Angeles plany takie posiadała ponad połowa domów. W ponad połowie wszystkich gospodarstw domowych (52%) przynajmniej jeden członek rodziny lub wspólnoty mieszkańców był zaznajomiony z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Trzy czwarte domostw/gospodarstw domowych wiedziałaby, jak między sobą kontaktować się i ostrzegać wzajemnie w przypadku niebezpieczeństwa lub kataklizmu.

Mieszkańcy 27% domów, w których mieszkały dzieci, nie wiedzieli, czy szkoła do której uczęszczają pociechy posiada plan działania na wypadek katastrofy, kataklizmu lub ataku terrorystycznego. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi - swoisty przejawu anomii - odnotowano w "Big Apple" – Nowym Jorku – 37%.


Zobacz również