Czy Pesel 2 jest potrzebny? - rozmowa z Piotrem Piętakiem

Po zakończonej dyskusji na temat PESEL 2, Piotr Piętak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podsumował spotkanie w redakcji Computerworld.

Zapraszamy do obejrzenia załączonego materiału wideo.

Zobacz także:

Debata Computerworld: część I

Część II debaty.

Część III debaty.

Część IV debaty.

Więcej o projekcie PESEL 2