Czy Ty też marnujesz papier?

Firma Lexmark opublikowała wyniki ankiety, dotyczącej marnowania drukowanego papieru oraz ochrony środowiska w miejscu pracy. Można z nich wywnioskować, że świadomość ekologiczna w miejscach pracy wzrosła, jednak nie idzie to w parze z konkretnymi, popierającymi ją działaniami.

Ankieta przeprowadzona przez firmę Ipsos objęła grupę 2837 pracowników biurowych z całej Europy. Wynika z niej, że prawie trzy czwarte z nich podejmuje (a przynajmniej tak twierdzi) działania ograniczające marnotrawienie papieru. Zaledwie 5% z nich nie widzi nic złego w wyrzucaniu zadrukowanych kartek do śmieci.

52% pytanych jest świadomych marnotrawienia papieru w ich firmach, niestety tylko 26% twierdzi że się do tego nie przyczynia. Zaledwie jedna piąta nie wie, w jaki w jaki sposób zmniejszyć zużycie papieru.

Pomimo powyższych deklaracji, istnieje jednak spora rozbieżność pomiędzy świadomością istnienia problemu, a podjęciem konkretnych działań zapobiegawczych. Przeciętny pracownik biurowy mimo świadomości wpływu na środowisko i finanse drukuje 34 strony dziennie, marnotrawiąc przy tym aż 17. Można to ująć w bardziej przemawiające do świadomości liczby - a mianowicie:

- 696 miliardów stron jest wyrzucanych rocznie w Europie do kosza

- straty z tego tytułu przekraczają 1,4 miliarda euro

- jest to równowartość 10 miliardów kilowatogodzin.

Co ciekawe, stworzony również został profil typowego pracownika marnotrawiącego papier. Okazuje się, że jest to młody mężczyzna w wieku od 18 do 34 lat.