Czy dobrze nam w Unii

Jak wynika z przeprowadzonych w grudniu 2004 r. badań CBOS, 76% Polaków popiera nasze członkowstwo w Unii Europejskiej.

16% ankietowanych stanowią przeciwnicy polskiej obecności w UE. W listopadzie br. zwolenników Unii Europejskiej było o 1 punkt proc. więcej, a przeciwników tyle samo co w grudniu.

Zdaniem 43% respondentów przynależność do UE przynosi naszemu krajowi więcej korzyści niż strat, zdaniem 26% jest odwrotnie. 27% twierdzi, że im osobiście akcesja przyniosła więcej korzyści niż strat, 23% uważa, że więcej na tym straciło niż zyskało.

Według ankietowanych najwięcej na akcesji zyskali politycy (78% wskazań), osoby wykształcone (77%), studenci (72%), ludzie młodzi (69%), rolnicy (65%) i prywatni przedsiębiorcy (56%).


Zobacz również