Czy inwestycje w Europie odbijają się od dna?

Europejscy prywatni inwestorzy nadal powstrzymują się od nowych inwestycji w Europie, dopieszczając ewentualnie już istniejące przedsięwzięcia. Pojawiają się jednak oznaki, że rynek inwestycji może zacznie się stabilizować.

Według danych European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) wartość europejskich prywatnych inwestycji, włączając kapitał typu venture, spadła o 17% w II kwartale br. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Odpowiada teraz wartości z Q1'2002, i jest to zarazem najniższa wartość całkowita inwestycji od tego czasu. O 3% spadła wartość inwestycji polegających na wykupieniu udziałów działających firm. Wartość inwestycji związanych z ekspansją biznesową spadła w tym czasie o 26%, a inwestycji w firmy we wczesnych stadiach rozwoju spadła o 32%.

Jednocześnie o 29% spadła wartość przypadków wyjścia z inwestycji. Jeśli brać pod uwagę udział w kosztach, to wartość odpisów w II kwartale br. obniżyła się w porównaniu z I kwartałem br. o 10%, sprzedaży do vc/instytucji finansowych itp. - o 62%; zaś o 46% wzrosła w przypadku wyjścia poprzez sprzedaż na giełdzie.

Wzrosła też sama liczba inwestycji - o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. O 7% wzrosła liczba umów związanych z ekspansją biznesową, a o 9% - liczba wykupów. Pod względem liczby umów zmniejszyła się tylko liczba przypadków inwestycji w firmy we wczesnym stadium rozwoju - o 5%.

W ciągu ostatnich dwóch lat inwestorzy wspierali raczej bardziej dojrzałe przedsięwzięcia w portfolio. Zdaniem komentatorów dane wskazują raczej na stabilizowanie się Europejskiego rynku prywatnych inwestorów, choć raport stwierdza, że jest jeszcze za wcześnie aby mówić o tym, że osiągnął już dno i najgorsze ma za sobą.

Wykupy istniejących firm stanowią w sumie 74% całej wartości inwestycji. Według obserwatorów w obecnej sytuacji to naturalne - są to działania mniej ryzykowne i przynoszące wyższy zwrot niż nowe lub pozostające we wczesnym stadium rozwoju firmy.


Zobacz również