Czy, kiedy i jak rozwinie się w Europie rynek pasm transmisyjnych?

Arthur Andersen przeprowadził na próbie 35 firm badanie, mające przynieść na te pytania odpowiedź.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej firm spośród największych operatorów w Europie Zachodniej, m.in. operatorzy telekomunikacyjni, także sieci globalnych, dostawcy usług internetowych i kolokacyjnych. Niemal wszyscy badani (94%) spodziewają się, że rynek obrotu telekomunikacyjnym pasmem transmisyjnym powiększy się w ciągu trzech najbliższych lat i uzyska płynność. W ciągu ostatnich miesięcy następowała stopniowa obniżka cen pasm transmisyjnych, zwłaszcza dzięki powstaniu łącza transatlantyckiego. W ciągu najbliższych trzech lat cena powinna nadal spadać, niektórzy spodziewają się, że będzie to obniżka ok. 40-proc. rocznie.

Respondenci oczekują, że rynek stanie się bardziej zmienny i elastyczny. Zależy to jednak od kilku czynników: musi istnieć standard kontraktów, pozwalający na szybkie transakcje, produkt musi być dostarczany w odpowiednim czasie i musi zaistnieć rynek szybkich dostaw.

Dynamika rynku pasm transmisyjnych wynika z ekspansywności nowych graczy: producentów energii. Przyciągnięci potencjalną wielkością rynku, postanowili oni zainwestować w sieć, infrastrukturę oraz schematy zarządzania ryzykiem i klientami. Przykładowo, tylko w 2000 r. firma Enron Broadband Services zainwestowała w nową dziedzinę 500 mln USD, w 2001 r. zamierza wydać kolejne 700 mln USD. Obecność producentów energii wywiera znaczący wpływ na obraz rodzącego się właśnie rynku.

Największe ryzyko dla przedsiębiorców zdaje się stanowić poziom dostępności, popytu i ceny usług transmisyjnych. Największe wyzwania to zmieniająca się technologia światłowodowa, normy jakości oraz niepewność, czy klienci będą takimi usługami zainteresowani.

Podstawowym produktem na powstającym rynku będą - zdaniem większości respondentów - połączenia światłowodowe pomiędzy poszczególnymi miastami. Jak wynika z badań, najczęściej sprzedawane będą włókna optyczne i ruch internetowy. Ten ostatni jest magnesem dla firm mających data centers, przyciągającym je do udziału w rynku obrotu telekomunikacyjnym pasmem transmisyjnym. (Wanda Żółcińska)