Czy opłaca się pracować na starość?

Kluczowym wyzwaniem dla starzejących się społeczeństw krajów wysoko uprzemysłowionych jest zachęcenie do pracy osób w starszym wieku - uważa czwórka naukowców z Center for Retirement Research w Boston College, którzy przeanalizowali sytuację w USA.

Według prognoz amerykańskiej administracji, za 50 lat w Stanach Zjednoczonych liczba osób korzystających z systemu emerytalnego wzrośnie z 30 do 50 na 100 osób pracujących, zakładając utrzymanie obecnych wzorów zatrudnienia. Pracując dłużej, starsi Amerykanie mogą ograniczyć ten wpływ trendów demograficznych. Każdy dodatkowy rok pracy ponad granicę wieku emerytalnego podnosi ponadto ich poziom konsumpcji na emeryturze, pomaga pokryć koszty programu emerytalnego i inne działania administracji rządowej, a także oczywiście zmniejsza presję fiskalną na młodych pracowników, którzy wspierają system emerytalny ze swoich podatków.

Obecny system podatkowy silnie zniechęca do kontynuowania pracy - stwierdzają autorzy (pełna wersja publikacji dostępna pod adresem http://www.bc.edu/centers/crr/papers/wp_2004-30.pdf ). Opodatkowanie pracy wzrasta szybko wraz z wiekiem, osiągając łącznie około 50% w przedziale wiekowym +70 lat. Ponadto, w wieku 65 lat emerytowani pracownicy otrzymują niemal taką emeryturę, jak ich ostatnie zarobki. Tymczasem gdyby starsi Amerykanie byli skłonni pracować dłużej, mogliby znacząco poprawić swoją sytuację na czas faktycznej starości. Na przykład - jak oceniają autorzy opracowania - mogliby podnieść wartość wydatków na konsumpcję o 25% przy prostym przesunięciu czasu przejścia na emeryturę z wieku 62 (od tego wieku możliwe jest świadczenie emerytalne w ograniczonym zakresie) na 67 lat.


Zobacz również