Czy portale społecznościowe to miejsce dla dzieci? - rozmowa z Maciejem Kołodziejem

Czy portale społecznościowe to dobre miejsce dla dzieci? Jakie mogą z nich płynąć zagrożenia? Maciej Kołodziej, administrator bezpieczeństwa informacji serwisu NK odpowiada na te pytania.

Jakie są najczęstsze zagrożenia dla dzieci w Internecie?

Dzieci są narażone na takie same zagrożenia jak dorośli. Niestety, często mają mniejszą świadomość ich występowania i brakuje im wiedzy, by właściwie ocenić sytuację. Dziecko ma mniejszą zdolność do rozpoznawania zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem przekazów, działań spamerskich czy phishingowych oraz łatwiej wchodzi w relacje towarzyskie i ufa nieznajomym internautom.

Czy portale społecznościowe są dla nich bezpieczne?

Najpopularniejsze europejskie portale społecznościowe to bezpieczne strony internetowe pod względem technologicznym. Ponadto, bardzo często rozwijają swoje działania w zakresie bezpieczeństwa o edukację i informowanie, współpracują ze sobą, by objąć użytkowników jak najlepszą opieką (kilkanaście europejskich podmiotów społecznościowych jest sygnatariuszem porozumienia pod egidą Komisji Europejskiej, którego celem jest ochrona najmłodszych w Sieci).

Portale społecznościowe są oparte na narzędziach, które umożliwiają np. odsłonięcie prywatnych informacji. Intruz mógłby je wykorzystać. Dlatego tak ważne jest, by uświadamiać najmłodszych.

Niestety, dostępne usługi i bezpieczeństwo młodych internautów nie zawsze jest właściwie pozycjonowane przez niektóre, szczególnie działające spoza Europy (czyli nieobjęte prawem lokalnym i unijnym) podmioty internetowe. Poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w tym dzieci, w dużym zakresie zależy od zaangażowania portalu w nadzór nad publikowanymi na jego stronach aplikacjami i treściami, co w przypadku podmiotów niezwiązanych restrykcyjnym prawem europejskim (tak w zakresie ochrony danych, jak i świadczenia usług) wielokrotnie jest pomijane lub realizowane jedynie w minimalnym zakresie.

Na co należy uważać, dopuszczając dziecko do komputera z dostępem do Sieci?

Dzieci warto uczulić, by- tak jak w realnym świecie - miały ograniczone zaufanie do obcych. Na co dzień rodzice chcą wiedzieć z kim bawi się ich dziecko. Warto wiedzieć również z kim spędza czas w Sieci, jakich stron jest bywalcem, o czym koresponduje. Nie musi to oznaczać ścisłej kontroli, po prostu kontakt z dzieckiem i zainteresowanie są zawsze pożądane. Dziecko powinno wiedzieć o potencjalnych zagrożeniach i mieć świadomość nadzoru rodzicielskiego.

Czy zabezpieczenie komputera (ustawienie filtrów w przeglądarce i wyszukiwarce) będzie wystarczające?

Dziecko, które nie jest świadome zagrożeń w Sieci, nie będzie bezpieczne po założeniu filtrów. Warto je jednak stosować, ponieważ znacząco zmniejszają ryzyko napotkania zagrożenia lub udaremniają powstanie szkód. Należy jednak zauważyć, że często wiedza dzieci na temat Internetu i stosowanych zabezpieczeń jest dużo większa niż świadomość i umiejętności ich rodziców. Większość zabezpieczeń nakładanych przez rodziców dzieci potrafią - niestety - sprawnie omijać.

W jaki sposób rozpoznać, że dziecko ma kontakt z pedofilem i kiedy podnieść alarm - do kogo się zwracać?

Pedofile najczęściej są zainteresowani intymnymi zdjęciami dzieci, dlatego profile najmłodszych powinny być możliwie zamknięte dla obcych. Warto poradzić, by dzieci nie utrzymywały kontaktu z obcymi przez Sieć, a także by nigdy nie spotykały się samotnie z nowo poznanymi internautami. Rodzice powinni o tym rozmawiać z dziećmi, ponieważ żadna akcja w Sieci ani organizacja rządowa lub pozarządowa nie zastąpi w tym zakresie rodziny. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy skontaktować się np. z Fundacją KidProtect lub skorzystać z takich przedsięwzięć, jak Dyżurnet.pl czy Helpline.org.pl.

Jak w takim razie zadbać o bezpieczeństwo dziecka w Sieci?

Warto, by rodzic pokazał dziecku jak działa Sieć i nauczył podstawowych nawyków, które sprawią, że pociecha będzie bezpieczniejsza w Internecie. Pewna kontrola jest wskazana szczególnie na początku przygody z Siecią. Dziecko ciągle nadzorowane znajdzie szybko sposób, aby wymknąć się spod kontroli rodziców. Dlatego należy w tym zakresie zachować zdrowe proporcje i relacje partnerskie z młodym internautą.