Czy współpracownicy mają negatywny (a może pozytywny?) wpływ na Twoją produktywność?

Przygotowany przez Taskworld raport 2014 Productivity Impact Study pokazuje, jak często negatywny wpływ na naszą pracę mają współpracownicy. Jest jednak sposób, aby tak nie było.

Wirtualne targi pracy

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych targów pracy IT Career Expo organizowanych na stronie targi.itcareerexpo.pl. Targi rozpoczęły się 15-go września i potrwają do soboty, 20-go września br. Można na nich poznać oferty pracy od ponad 30 wystawców i porozmawiać z tymi firmami online. Przez te kilka dni, zarówno osoby szukające pracy, jak i te które już ją mają, będą mogły sondować rynek w poszukiwaniu nowych, interesujących pracodawców.

Wszystkie osoby, które zdecydują się odwiedzić stronę internetową targów IT Career Expo, będą mógłby wziąć udział w organizowanym prze IDG Poland S.A. konkursie, w którym nagrodą jest tablet Lenovo Yoga B6000 QC.

Taskworld, platforma online do zarządzania projektami, opublikowała niedawno raport 2014 Productivity Impact Study, który opracowała na podstawie informacji zebranych online w dniach 21-27 lipca 2014 roku. Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła grupa 1000 Amerykanów w wieku co najmniej 18 lat.

Produktywność i współpracownicy

Z badania wynika, że 50% respondentów uważa, iż negatywny wpływ na ich pracę mają współpracownicy. 48% przyznało zaś, że nie wyrabia się ze swoją pracą w terminie, ponieważ ich koledzy nie dotrzymują swoich terminów.

"Wydajność współpracowników ma bezpośredni wpływ na ich własną produktywność i motywację. Jeżeli inni nie dotrzymują terminów i pozostają w tyle ze swoimi projektami, ich koledzy, których praca od tego zależy, tracą swoją produktywność" - powiedział Fred Mouawad, CEO Taskworld.

Uważa on też, że taka postawa jest zaraźliwa. Podkreśla jednak jednocześnie, że działa to też w drugą stronę, tzn. motywująco, jeżeli współpracownicy są terminowi i świetnie wykonują swoją pracę.

Co stoi na przeszkodzie?

Według autorów raportu jedną z głównych przeszkód na drodze do poprawy produktywności jest brak systematycznego badania wydajności pracowników, co pozwoliłoby na pozyskanie praktycznych informacji zwrotnych. Według 61% respondentów wydajność mierzona jest tylko raz w roku, dzięki czemu możliwości na jej poprawienie są naprawdę niewielkie.

Zdaniem Freda Mouawada chodzi więc o to, aby poprawić zarządzanie zespołami pracowników. Powinno się to odbywać według dobrze przemyślanego planu, który pozwoliłby na ulepszenie komunikacji, dostarczenie jasnych instrukcji i wymagań. Trzeba też wyeliminowanie zbędne spotkania i tym samym oszczędzić cenny czas pracowników. Powinni oni być systematycznie informowani o postępach w pracach oraz o tym, jak radzą sobie ich koledzy, co może działać bardzo motywująco.

W osiągnięciu tego celu pomóc może odpowiednia software'owa platforma. Taką, jak przekonuje Mouawad, jest np. Taskworld.

___________

Jak odpowiecie na pytanie zawarte w tytule?