Czym jest dla nas Unia?

Ponad połowa Polaków uważa, że kraje europejskie mają ze sobą coś wspólnego, zdaniem jednej trzeciej więcej je łączy niż dzieli - wynika z badania "Czym jest dla Polaków Europa i Unia Europejska?" przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Wśród ankietowanych, aż 53% uważa, że kraje europejskie "mają ze sobą coś wspólnego", są podobne. Według 32% więcej je łączy niż dzieli, a dla 42% różnic jest tyle samo co podobieństw. Zdaniem 17% europejskie kraje więcej dzieli niż łączy.

Polacy mają wobec Unii Europejskiej wiele oczekiwań. Najczęściej spodziewają się wyrównania poziomu życia, stworzenia wspólnego rynku pracy, wyrównania szans w zdobywaniu wykształcenia.

Respondenci obawiają się najczęściej: drenażu mózgów z Polski, wykorzystywania przez państwa silniejsze państw słabszych, nadmiernej biurokracji, konfliktów wewnątrz Unii. Na ogół nie obawiają się utraty niezależności państwowej przez członkowstwo w UE. (WŻ)


Zobacz również