Czym jest marka?

Niemal połowie Polaków słowo marka nie kojarzy się z nazwą producenta czy produktu, ale z wysoką jakością.

Jak wynika z badania Omnimas, przeprowadzonego przez TNS OBOP słowo marka dla aż 42% ankietowanych oznacza przede wszystkim dobrą jakość. 29% uważa, że jest to nazwa towaru lub producenta. Marka oznacza dobrą renomę dla 18% badanych i towar lepszy od innych dla 17%. Co dziesiątemu respondentowi marka kojarzy się z logo lub nazwą albo dobrą firmą, a 9% z obcą walutą. Dla jednej setnej ankietowanych marka to niska cena i oryginalność.

Dla 57% ankietowanych towar markowy oznacza wysoką jakość, a dla 27% - towar lepszy od innych, godny polecenia. Niemal jedna czwarta respondentów uważa wysoką cenę i znaną firmę za cechy charakteryzujące towar markowy. 14% ankietowanych uważa, że towary markowe są trwałe i solidne. Znacznie mniej osób uważa, że są modne (2%) i oryginalne (1%).

TNS OBOP przeprowadził badanie w daniach 7-9 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków powyżej 15 roku życia.