Czym jest outsourcing IT

Na konferencji zorganizowanej przez IDG Forum przedstawiono różne odmiany outsourcingu zarządzania informacją i informatyką. W dyskusji okazało się, że wcale niełatwo sprecyzować jego granice.

Była to druga konferencja na temat outsourcingu, a odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca br. Już pierwszy wykład Marka Kozłowskiego z Consulting & Training Partners wywołał pytanie, czy praktykę oddawania IT w outsourcing należy zawężać do utrzymania infrastruktury. Jeśli tak, to usług serwisowych nie można uważać za outsourcing, niezależnie od tego, jak byśmy je nazwali - wskazywał w drugiej sesji mecenas Michał Skruch. Outsourcingiem będą one dopiero wtedy, gdy usługodawca, spełniając klasyczne standardy utrzymania ruchu maszyn, zapewni wymagany poziom dostępności urządzeń i aplikacji. Będzie to zatem outsourcing funkcji utrzymania realizowanej w odniesieniu do infrastruktury IT.

Seria prezentowanych przykładów praktycznych ukazała niezwykłą różnorodność i szerokość obszarów outsourcingu. Marek W. Michalski z Infor Systems, omawiając wyspecjalizowane usługi zarządzania korespondencją seryjną oraz Przemysław Budzbon z Hogart Payroll Processing w referacie o administrowaniu systemem kadr i płac pokazali, w jaki sposób realizuje się outsourcing procesów, w których krytyczna jest jakość i terminowość. Piotr Szalewicz z firmy Eden Springs Poland mówił o podobnym procesie (korespondencji seryjnej), którego outsourcing jest przedsięwzięciem osadzonym konsekwentnie w strategii korporacyjnej tej wielkiej europejskiej firmy. W dyskusjach stawiano m. in. pytanie o granicę pomiędzy outsourcingiem, a "zwykłą" usługą informatyczną. Z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa są to przecież przykłady outsourcingu funkcji biznesowych, a technologia informatyczna pełni tu jedynie funkcję usługową bądź wykonawczą.

Najwięcej miejsca poświęcono organizacyjnym i społecznym uwarunkowaniom sukcesu w przedsięwzięciu outourcingowym. Najlepiej został przyjęty referat Ewy Banachowicz z firmy Deloitte & Touche, przedstawiający systematycznie wszystkie fazy outsourcingu procesów biznesowych. Próbę syntezy doświadczeń firmy Impaq w kształtowaniu partnerstwa pomiędzy stronami kontraktu outsourcingowego omówił Krzysztof Fidura. Natomiast materiał przedstawiony przez Katarzynę Królak z EDS jest swoistym podręcznikiem przeprowadzenia zmiany społecznej, jaką jest przejęcie funkcji IT razem z pracownikami realizującym ją wcześniej w przedsiębiorstwie zlecającym. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym skuteczną zmianę jest intensywna komunikacja. Nawiązał do tego również Jan C. Raudner z firmy NLP & MORE, pokazując praktyczne metody przygotowania pracowników do zaakceptowania zmiany i zaangażowania się w nią. Referaty i dyskusja ukazały outsourcing IT jako niewielki w istocie, chociaż ważny, fragment procesu zmiany społecznej mającej strategiczne znaczenie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z dwiema grupami zagadnień bezpieczeństwa w outsourcingu IT. Janusz Dorożyński z poznańskiego Zeto SA dokonał przeglądu inżynierii bezpieczeństwa w firmie świadczącej usługi outsourcingowe. Bartosz Reczkowski z Reemstma Polska skoncentrował się na kształtowaniu bezpiecznych stosunków biznesowych z dostawcą outsourcingu, zapewniającym osiąganie założonych korzyści biznesowych bez nadmiernego uzależniania się partnerów.

Specyficzna postać outsourcingu, kształtująca się w procesach wydzielania usługowych przedsiębiorstw z firmy macierzystej, wywoływała do niedawna wątpliwość, czy mamy do czynienia z "prawdziwym" outsourcingiem, skoro partnerzy są powiązani kapitałowo. Na konferencji IDG Forum pytanie to nie wzbudzało emocji. Mieczysław Wroński opisał budowanie organizacji usługowej obsługującej grupę Huta Stalowa Wola, natomiast Andrzej Pilaszek omówił kształtowanie relacji pomiędzy firmą macierzystą a wydzieloną na przykładzie płockiego ZEP-INFO. Oba przykłady ukazały jeszcze jedną twarz outsourcingu IT - jako szczególnego modelu biznesu, robionego "zawodowo" i samodzielnie.