Czyta cytaty


Czyta cytaty

Readiris może dołączać grafikę do pliku wyjściowego. Widać, że program nie poradził sobie z wielkim tytułem.

Przyciskiem Source wybierasz źródło (plik lub skaner), a ikona globu służy do wyboru języka. Po kliknięciu Format pojawia się okno ustalania formatu tekstu wyjściowego Text format. W ramce Output określasz cel: jeżeli chcesz, by odczytane dane znalazły się od razu w aplikacji, wybierz tę aplikację z listy obok Send to (wyślij do). Jeśli zaś wolisz zapisanie do pliku, wybierz format pliku z listy obok External file (plik zewnętrzny). W ramce Layout (układ) decydujesz, czy potrzebny Ci czysty tekst (Create body text), tekst z formatowaniem (Body and paragraph...), czy pełne odtworzenie wyglądu dokumentu źródłowego (Recreate...). Ostatnia ramka pozwala łączyć wiersze w akapity (Merge...) i wstawiać grafikę do pliku (Include...).

Czyta cytaty

Readiris może dołączać grafikę do pliku wyjściowego. Widać, że program nie poradził sobie z wielkim tytułem.

Gdy ustawisz wszystkie parametry, możesz przystąpić do czytania dokumentu przyciskiem Scan (jeśli używasz skanera) bądź Open (gdy źródłem jest plik). Zeskanowany dokument pojawi się w środkowej części okna programu i jeśli jest włączona opcja automatycznej analizy dokumentu Page Analysis, to dokument będzie już podzielony na żółte bloki tekstowe, niebieskie graficzne i różowe tabel. Bloki te są też automatycznie posortowane: strzałki wskazują kolejność odczytywania.

Jak już wspomniałem, program nie zawsze dobrze dekomponuje dokument, a wskutek tego sortowanie też nie wychodzi najlepiej. Czasem więc trzeba pomóc komputerowi.

Zrób to sam

Jeżeli automatyczna dekompozycja strony nie całkiem się udała, do modyfikacji kształtu bloków lub ich usuwania możesz użyć narzędzia wyboru z paska narzędzi po prawej stronie okna programu. Kliknij blok, a na jego krawędziach pojawią się uchwyty. Ciągnąc je, zmieniasz rozmiar i kształt bloku, zaś ciągnąc wewnątrz bloku, przesuwasz samą ramkę. Jeżeli chcesz usunąć zaznaczony blok, po prostu wciśnij klawisz Delete.

Możesz także samodzielnie tworzyć nowe bloki. Z paska narzędzi po prawej stronie wybierz odpowiedni przycisk (tekstowy, graficzny lub tabeli) i narysuj ramkę. Uwaga: w przeciwieństwie do innych aplikacji Windows, tu nie musisz trzymać klawisza myszy, by rysować obiekt. Kliknij w miejscu, gdzie ma się zaczynać nowy blok i ukośnie przesuń mysz. Drugim kliknięciem kończysz rysowanie ramki. Jeżeli najedzie ona na istniejącą, obie się połączą .

Gdy dokonasz podziału strony (zawsze możesz wrócić do automatycznej dekompozycji przyciskiem Analyse Page), musisz posortować bloki. Wciśnij przycisk sortowania i klikaj blok w żądanej kolejności. Niestety, jeśli się pomylisz, musisz zacząć od nowa.

W dokładnym rysowaniu ramek pomogą Ci trzy narzędzia widoku okna dokumentu: dopasowania do wielkości okna programu , tylko do jego szerokości i w skali 1:1 (pamiętaj też o poleceniach z menu View). Ostatnie trzy przyciski pozwolą obrócić dokument w odpowiednim kierunku.

Po zakończeniu pracy wciśnij Recognize, by Readiris przeczytał tekst, nauczył się z pomocą nowych znaków i "wypluł" dane do aplikacji lub pliku.

Co z tego bedziesz miał

Wykonane przeze mnie testy potwierdziły bardzo dużą szybkość rozpoznawania pisma. Co prawda pierwsze prace były najcięższe, bo program wiele się uczył, ale z czasem stawał się szybszy i dokładniejszy. Najlepiej mu szło z typowymi dokumentami biurowymi, najgorzej z pismami o nieregularnym układzie i czcionkach, zwłaszcza na papierze kredowym. Całkiem nieźle Readiris radzi sobie z gazetami, choć pilnować trzeba właściwej dekompozycji: przypisuje właściwe kroje (czcionka szeryfowa, bezszeryfowa, stała, proporcjonalna) i atrybuty (pochylenie, pogrubienie, podkreślenie). W większości przypadków program prawidłowo odczytał tekst w kontrze.