DNA lidera


Organizacje będą adaptować swoje struktury, aby zasymilować te strategie poprzez mianowanie przywódców z bogatym doświadczeniem we wprowadzaniu strategii dominującej w danym czasie. Zwykle nadmierna ekspansja oraz za duże wydatki przywódców z marketingu są doprowadzane do równowagi przez przywódców wywodzących się z kręgów finansowych.

Czym to wytłumaczyć? Ludzie z konserwatywnymi i analitycznymi wzorami zachowań mają tendencję do braku spojrzenia strategicznego, zorientowanego na przyszłość, z pewną wizją, więc często ich ścieżki wędrują w takie obszary, jak systemy informatyczne i finanse. Osoby o zachowaniu mającym wpływ na otoczenie, spontanicznym mają tendencję do optymistycznego postrzegania spraw i przyszłości, wybierają takie obszary, jak sprzedaż i marketing. Niemniej jednak błędem jest zakładanie, że ludzie w ramach organizacji zajmują stanowiska odpowiednie do ich naturalnego zachowania i postaw czy wartości.

Powyższe przykłady można również zaadaptować lub zauważyć nie tylko w biznesie.

"Najpierw szukaj sposobu, by zrozumieć, dopiero potem, by być zrozumianym". Stephen Covey

Głównym powodem braku satysfakcji i stresu, którego wiele osób doświadcza w pracy, jest brak zrozumienia własnych zachowań, temperamentu, stylu komunikacji i wartości lub zachowań i wartości innych ludzi. Wiele osób wykonuje niewłaściwą pracę i pozostaje tam, kierując się potrzebą bezpieczeństwa. Ich brak zrozumienia zachowania i wartości przekłada się na niemożność pokierowania swoją ścieżką kariery. Efektywny przywódca, aby poprawić komunikację, musi znaleźć to zrozumienie i docenić różnicę wartości i zachowań.

Tworzenie lub utrzymywanie dobrych zespołów

Kiedy zdarzają się spory w zespołach, powinniśmy przeanalizować, czy są one związane z konfliktami zachowań czy wartości. Trzeba najpierw znaleźć źródło.

Inną trudnością jest to, że postawy i wartości są zwykle trudniejsze do rozpoznania niż zachowanie. Ludzie często mają trudności z rozróżnieniem pomiędzy tym, co ich zdaniem powinno być dla nich dobre, a tym, co jest ich prawdziwą pasją. Zadaniem lidera jest pomoc w odkryciu prawdziwych aspiracji i pasji członków załogi oraz zapewnienie im pracy, w której mogą się spełniać, jednocześnie działając dla dobra organizacji. Jego realizacja przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji.

Wartości stanowią istotny składnik DNA w strukturach globalnego przywództwa. Badania Billa Bonnstettera i amerykańskiej firmy TTI International pokazują, że struktura DNA w strukturach globalnego przywództwa jest kombinacją przywiązywania dość wysokich wartości do spraw praktycznych i ekonomicznych oraz wysiłków społecznych (dobroczynność i koncentracja na innych).

Podobnie struktura DNA w wątku zarządzania kompetencją globalnego przywództwa jest również kombinacją przywiązywania dużego znaczenia do wysiłków związanych z wartością utylitarną/praktyczną (ekonomiczną), ale jednocześnie nadająca duże znaczenie wartości indywidualistycznej (kontrolowanie swojego przeznaczenia lub przeznaczenia innych), a nie wysiłków społecznych.