DNA lidera


Oczywiście, przekonania i zwyczaje kulturowe grają ważną rolę we wpływaniu na przekonania, postawy i wartości. Przywódcy/liderzy muszą zdawać sobie sprawę, że zachowanie może być adaptowalne, niemniej jednak postawy i wartości są relatywnie sztywne, stabilne.

Istnieją głębokie powiązania pomiędzy wartościami kierowniczymi i decyzyjnymi. Weźmy pod uwagę grupę osób, których postawy i wartości stanowią wynik powyżej wartości średniej innych osób w wartościach utylitarnych/praktycznych, indywidualistycznych oraz teoretycznych. Grupa ta kładzie nacisk na funkcję ekonomiczną oraz racjonalność. Można przewidzieć, że jej członkowie wspierają decyzje, które są jednoznacznie finansowo korzystne dla organizacji. Druga grupa składa się z osób, które cechują wartości społeczne, estetyczne i tradycyjne. Grupa będzie mocniej wspierać te decyzje, które biorą pod uwagę bezpieczeństwo pracowników, rozwój personelu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

To, co widzisz, może nie być tym, co otrzymasz

Im bardziej dokładnie organizacja definiuje i nagradza pożądane zachowania, postawy i wartości, tym bardziej osoby będą starały się adaptować, w zależności od tego, na jakim poziomie skali potrzeb Maslowa się znajdują. Może to dać fałszywy obraz zmiany kultury organizacji. Jest ryzyko, że pojawi się rodzaj "maskarady zachowań i wartości". Jedna z najbardziej podstępnych konsekwencji tego wyzwania przywódczego polega na tym, że niezbędna dawka energii związana z chwilami zagrożenia może być niedostępna, ponieważ została wydatkowana na adaptowanie się, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

DNA wyników w pracy

Moja wiedza dotycząca DNA globalnego przywództwa (opieram się na badaniach moich amerykańskich kolegów) może pomóc organizacjom, również w Polsce, w dopasowywaniu wzorów zachowań oraz wartości ludzi do wymagań związanych z zajmowanym stanowiskiem nie tylko w biznesie.

Wiedza ta może również pomóc organizacjom w zrozumieniu wyzwań związanych z próbami skłonienia do adaptowania naturalnych wzorów zachowań i wartości, aby mogły być spełnione wymagania organizacji. Jeśli lider sprawi, że naturalne talenty osób są dopasowane do najważniejszych wymagań związanych z ich pracą/stanowiskiem i że osoby te są nagradzane za swoje prawdziwe aspiracje i pasje, osiągnie korzyści, ponieważ jego ludzie:

1. Lepiej pracują (uzyskują lepsze wyniki).

2. Cieszą się nagrodami związanymi nagrodami z wykonywaną pracą.

3. Są lojalne i entuzjastyczne.

4. Często trzeba im mówić, aby szły już do domu (tak ostatnio powiedział mi prezes zarządu pewnej firmy).

Nie bez przyczyny mówi się o dobrze dobranych zespołach i efektywnej komunikacji. Efektywny przywódca musi umieć porozumiewać się przy pomocy swoich zachowań, poznać swój styl zachowania, rozróżniać inne style zachowań.