DNA lidera

Cechami decydującymi o jakości lidera są wiarygodność i zaufanie. U podstaw wiarygodności danej osoby leżą jej przekonania, postawy i wartości.


Najważniejszą sprawą dla przywódcy pragnącego zdobyć wiarygodność jest przejrzystość hierarchii wyznaczanych wartości. Liderzy powinni też bronić wartości zgodnych z wolą ludzi, którym przewodzą, wówczas zmobilizują załogę do działania. Wspólne wartości są ważne w każdej organizacji, ponieważ:

- ułatwiają osiąganie tych samych celów;

- pozwalają ludziom być dumnym z organizacji, do której należą;

- zachęcają do pracy grupowej i właściwych zachowań.

Widzimy świat swoimi oczyma

Nawiązując do systemów wartości i postaw, chciałbym trzymać się modelu stworzonego przez prof. Eduarda Sprangera, niemieckiego filozofa, psychologa i pedagoga. Jego badania nad postawami osób i ich systemem wartości, przedstawione w książce "Typy ludzi", dają wiarygodną porcję struktury DNA lidera.

Spranger zaobserwował, że ludzie różnie postrzegają świat, i zidentyfikował 6 postaw oraz wartości, które w nieznacznej mierze zostały zmienione i dostosowane do obecnych czasów:

1. utylitarne (praktyczne, ekonomiczne);

2. teoretyczne (empiryczne/krytyczne);

3. estetyczne;

4. społeczne/altruistyczne;

5. indywidualistyczne/polityczne;

6. tradycyjne/regulacyjne/nadzorujące.

Spranger szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego widzimy świat w różny sposób.

Wiele badań nad przywództwem pokazuje, że wbrew pozorom liderzy są przewidywalni bardziej niż otoczenie, w jakim muszą żyć i pracować.

Posłużę się tutaj choćby ponad 20-letnimi badaniami prof. Williama Marstona z Uniwersytetu Harvarda,. Wyniki pracy, opisane w jego książce "The Emotions of Normal People" ("Emocje zwykłych ludzi"), potwierdzają, że przywódcy mogą polegać na przewidywalności wzorów zachowań, które ludzie z wiekiem nabywają. Atrybuty wzorów zachowań zawierają ekwiwalent struktury DNA, która dotyczy zachowań liderów. Pojawiający się trend pokazuje, że ludzie sukcesu na całym świecie wydają się bardziej elastyczni w swoich wzorcach zachowania w zależności od sytuacji, a ich postawy bądź wartości, które formowane są wolniej, pozostają na stałym poziomie.

Stroną ujemną długotrwałej adaptacji zachowania jest to, że adaptacja naturalnego zachowania czy też zachowania dostosowanego wymaga znacznego wydatku energii.

Możliwość dopasowania prawdziwych, naturalnych wzorców zachowań oraz ich wartości do wymagań, jakie stawia praca, staje się krytyczną kompetencją globalnego przywództwa, koniecznego do maksymalizowania osiągnięć w kontekście ciągłej zmiany.

Weźmy przykład z biznesu: wicedyrektor marketingu kontra wicedyrektor finansów

Dowodem wpływu wzorców zachowań może być konflikt pomiędzy ekstrawaganckim, nieskrępowanym stylem zachowania wicedyrektora marketingu oraz konserwatywnym, analitycznym stylem zachowania wicedyrektora finansów. Historia pokazuje, że biznes wykorzystuje dwie główne strategie do rozwiązania podstawowych problemów dotyczących zyskowności:

1) sprzedać więcej;

2) ciąć koszty.