DNA strategii


Strategia napędzana przez klasę użytkowników lub klientów

DNA strategii

Każda firma ma 10 komponentów

Firma opierająca strategię na klasie użytkowników czy klientów świadomie postanowiła ograniczyć ją z uwagi na ludzi í możliwą do wyodrębnienia i opisania kategorię użytkowników końcowych czy klientów. Firma obsługuje wyłącznie tych właśnie użytkowników końcowych czy klientów. Identyfikuje wspólną potrzebę całej klasy swych odbiorców i zaspokaja ją szerokim wachlarzem genetycznie niepowiązanych produktów. Strategię tę stosują takie firmy, jak Johnson & Johnson (lekarze, pielęgniarki, pacjenci, matki), AARP (dorośli powyżej 50. roku życia), Playboy ("rozrywka dla mężczyzn") czy USAA (oficerowie sił zbrojnych).

Strategia napędzana przez rodzaj czy kategorię rynku

Firma kierująca się kategorią rynku postanowiła świadomie ograniczyć swą strategię do wyróżnionego rynku lub rodzaju rynku. Identyfikuje wspólną potrzebę nabywców i zaspokaja ją szerokim wachlarzem genetycznie niepowiązanych produktów. Możemy tu wymienić firmę American Hospital Supply (obecnie Allegiance) czy koncepcję Disneya "zdrowej rozrywki dla rodziny".

Strategia napędzana przez technologię

Firma oparta na technologii jest zakorzeniona w pewnej elementarnej, "twardej" technologii, na przykład chemicznej lub fizycznej, albo w jakiejś technologii "miękkiej" związanej ze szczególnym doświadczeniem czy wiedzą techniczną. Jej kierownictwo poszukuje zastosowań dla tej technologii lub wiedzy. Kiedy znajdzie odpowiednie zastosowanie, opracowuje produkt nasycony tą technologią i oferuje go wszystkim klientom na rynku podobnych zastosowań. Rozwijając działalność, poszukuje kolejnych zastosowań swej technologii i powtarza to postępowanie. Przykładami mogą tu być takie firmy, jak: DuPont (chemia), 3 M (polimery) czy Intel (architektura mikroprocesorów).

Strategia napędzana przez moce czy możliwości produkcyjne

Firma opierająca działalność na mocach produkcyjnych dokonała poważnych inwestycji w swe urządzenia wytwórcze. Jej menedżerowie chcą przede wszystkim, aby "maszyny wciąż pracowały" - na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Strategia firmy zmierza do maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych. W taki właśnie sposób funkcjonują na przykład firmy metalurgiczne, rafinerie ropy naftowej oraz fabryki celulozy i papieru.

Firma kierująca się możliwościami produkcyjnymi wbudowała w procesy produkcyjne pewne swoje szczególne umiejętności, co pozwala jej robić ze swym produktem to, z czym rywale mogą mieć trudności. Kiedy zatem poszukuje nowych okazji do dziabania, ogranicza się do rozpatrywania tych, które pozwalałyby jej wykorzystać te swoiste umiejętności. Dobrymi przykładami są tu specjalistyczne przemienniki stosowane w różnych branżach.

Strategia napędzana przez metodę sprzedaży lub marketingu

Strategia opiera się na metodzie sprzedaży lub marketingu wtedy, gdy firma dysponuje jakąś niepowtarzalną, szczególną metodą sprzedaży swej oferty. Wszystkie eksploatowane przez nią możliwości muszą wykorzystywać tę właśnie metodę sprzedaży. Możemy tu wymienić firmy prowadzące sprzedaż przez akwizytorów (Avon, MaryKay, Amway), sprzedaż bezpośrednią (Dell i K-tel) oraz katalogową (L.L. Bean i Land's End). Ostatnio pojawiła się tu firma Amazon.com, której strategia polega na wykorzystaniu Internetu do sprzedaży szerokiego asortymentu produktów.

Strategia napędzana przez metodę dystrybucji

Firma opierająca strategię na metodzie dystrybucji dysponuje jakąś niepowtarzalną, szczególną metodą przenoszenia obiektów materialnych lub niematerialnych z jednego miejsca w drugie.

Wszystkie możliwości wykorzystywane przez przedsiębiorstwo muszą robić użytek z tej metody dystrybucji. Przykładami takich firm są: Wal-Mart, FedEx, Home Depot, Staples i Nextel.

Strategia napędzana przez zasoby naturalne

O firmie, której jedynym celem jest poszukiwanie i eksploatacja zasobów ropy naftowej, gazu, rudy, złota, drewna czy innych tego typu surowców, można powiedzieć, że opiera swą strategię na zasobach naturalnych. Wymieńmy tu Exxon, Shell, Newmont Gold i Anglo-American Mining.

Strategia napędzana przez wielkość lub wzrost

Firma kierująca się wielkością lub wzrostem jest zwykle konglomeratem przedsiębiorstw prowadzących działalność w niepowiązanych ze sobą dziedzinach. Jej wyłącznymi celami strategicznymi jest rozwój i wzrost, które traktuje się jako wartości same w sobie.

Strategia napędzana przez rentowność lub zysk

Konglomeratem różnorodnych przedsiębiorstw jest również firma, której strategia koncentruje się wyłącznie na osiąganiu pewnych minimalnych wartości rentowności i zysku. Najlepszym przykładem może tu być ITT z lat 70. Harold Geneen, ówczesny szef firmy, kierując się maksymą: "Powiększać kwartalne zyski co kwartał i w każdej jednostce í wszystko jedno jakiej", skupił w grupie ITT 276 różnych przedsiębiorstw. Świadomie utrzymywano całkowitą odrębność tych jednostek, aby niezależnie je oceniać: jeśli któraś z nich przez trzy kwartały z rzędu nie osiągała docelowego zysku, w czwartym kwartale pozbywano się jej.

Innymi przykładami mogą być Tyco, AlliedSignal albo General Electric pod wodzą poprzedniego dyrektora generalnego Jacka Welcha, którego postulat rentowności aktywów równej co najmniej 18% doprowadził GE do podjęcia działalności w tak różnorodnych dziedzinach, jak: telewizja, produkcja żarówek, turbin i silników lotniczych oraz usługi finansowe.