DNS ma 25 lat

W tym roku Domain Name System obchodzić będzie ćwierćwiecze istnienia. Według różnych źródeł to właśnie w czerwcu 1983 roku po raz pierwszy przetestowano pomyślnie tę technologię.

Rocznica technologii podtrzymującej internet i uwalniającej użytkowników od konieczności wpisywania trudnych do zapamiętania ciągów cyfr podczas surfowania po webie, przypomina jednocześnie, że zarządcy sieci nie mogą pozwolić sobie na pominięcie nawet najmniejszych szczegółów przy konfigurowaniu usług DNS.

DNS jest często określany jako książka telefoniczna internetu - przyporządkowuje adresom IP nazwy i zapewnia, że użytkownicy i urządzenia posługujący się tymi nazwami trafiają do właściwych miejsc w internecie. Tak wiec jeżeli serwery obsługujące DNS są źle skonfigurowane, sieć może działać nieprawidłowo, a co gorsza może być narażona na ataki zmierzające do fałszowania informacji adresowych DNS.

W obszarze zarządzania siecią DNS staje się krytycznym elementem, określającym strategię zarządzania adresami IP w wielu organizacjach. Coraz szersze rozpowszechnianie systemów VoIP i technologii bezprzewodowych stwarza zapotrzebowanie na rosnącą liczbę adresów IP, które wymagają coraz lepszego i skutecznego zarządzania.

Jednak według Forrester Research do zarządzania adresami IP często nie przywiązuje się większej wagi - wiele organizacji nie dostrzega w tym bezpośrednich korzyści. Ponadto sposób, w jaki zarządza się adresami IP dzisiaj jest nie do utrzymania, w miarę rozprzestrzeniania się nowych urządzeń, uaktualniania Internet Protocol (z IPv4 do IPv6) oraz wymagań zgodności, które wymagają bardziej szczegółowych danych w adresacji IP.

Dokonując rewizji podejścia do zarządzania adresami IP trzeba brać pod uwagę również sposób migracji usług DNS i DHCP. Chociaż funkcje technologiczne mogą być wprowadzane na różnych platformach - aczkolwiek konieczna tu jest integracja tych technologii - niektórzy eksperci uważają, że rozważając modernizacje zarządzania adresami IP, zarządcy sieci powinni mieć także na uwadze swoją infrastrukturę DNS i DHCP.