DSL bez kabli

Lucent Technologies i Sprint prowadzą prace nad nową technologią bezprzewodowego przesyłania danych - 1xEVolution.

Lucent Technologies i Sprint PCS prowadzą wspólne prace nad rozwojem nowego protokołu bezprzewodowej transmisji danych 1xEVolution (1xEV), który będzie rozwinięciem technologii HDR (High Data Rate). Standard ten ma znaleźć zastosowanie w budowie szybkich, bezprzewodowych sieci IP, będzie także wykorzystywany do komunikacji za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Prędkość, z jaką będzie można przesyłać dane przy użyciu nowego protokołu, ma sięgać 2,4 Mb/s, czyli będzie porównywalna z prędkością kablowych łączy DSL.

Nowa technologia ma znaleźć zastosowanie w sieciach komórkowych 3G (trzeciej generacji), cdma2000. W ofercie Lucent już dzisiaj są dostępne urządzenia, które można wykorzystywać do przesyłania danych w obecnie obowiązujących systemach 2G, cdmaOne, a w przyszłości łatwo da się je przystosować do pracy w nowych, testowanych jeszcze systemach. Aby umożliwić płynną wymianę wykorzystywanej infrastruktury, od początku 2001 r. mają być dostępne systemy umożliwiające przesyłanie danych w formacie cdmaOne, a potem dopiero będą wprowadzane rozwiązania całkowicie oparte na technologii 1xEV.


Zobacz również