DTCP - postrach piratów?

W ostatnich dniach korporacje Intel, Sony oraz kilka japońskich firm z branży elektronicznej zaprezentowało wstępną specyfikację nowego protokołu internetowego, którego zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad kopiowaniem i rozpowszechnianiem pobieranych z Internetu zawartości multimedialnych (muzyki, filmów, itp).

Protokół ów nosi nazwę: DTCP (The Digital Transmission Content Protection over IP). Zakłada on, iż w obrębie sieci domowej dozwolone jest odtwarzanie i przenoszenie pobieranych z Internetu plików pomiędzy wszystkimi komputerami oraz urządzeniami cyfrowymi. Uniemożliwia natomiast ich wyprowadzenie poza obręb takiej sieci i kopiowanie. Specjalny znacznik CCI (Copy Control Information) dodawany do ściąganych z Internetu plików będzie decydował o tym, na jakich zasadach dany plik może być udostępniany. Już wkrótce specyfikacja ma zostać zaproponowana i przedstawiona do rozpatrzenia organizacjom standaryzacyjnym.

Więcej informacji: http://www.dtcp.com/