DU Meter - Kontroler sieciowych transferów

Jeżeli chcesz wiedzieć ile danych wysyła i odbiera twój komputer zainstaluj DU Meter. Program podda kontroli wszystkie połączenia, wygeneruje czytelne statystyki i wykresy.

Do pobrania:

DU Meter

DU Meter 5.02 to narzędzie do monitorowania ruchu sieciowego przepływającego przez komputer. Program zlicza ilość danych wysyłanych i pobieranych przez system, generuje raporty, wykresy i alarmy. Kontroluje wszystkie rodzaje połączeń począwszy od sieci lokalnych (karty Ethernetowe), przez modemy kablowe i telefoniczne (analogowe i ISDN), po łącza DSL i satelitarne.

DU Meter - Kontroler sieciowych transferów

DU Meter

Zapis zdarzeń można weryfikować oddzielnie dla każdego interfejsu oraz dla ruchu wychodzącego i wchodzącego. Filtrowanie pozwala wyodrębnić dane przesyłane do konkretnego komputera w sieci czy danego adresu IP.

Monitorowanie przeprowadzane jest w czasie rzeczywistym, a informacje prezentowane w postaci graficznej i liczbowej. Wszystkie zdarzenia DU Meter zapisuje są do plików dziennika. Kontrola aktywności pozwala na weryfikację obciążenia łącza w różnych warunkach i sprawdzanie jego wydajności.

Pozwala szybko zareagować w razie nieoczekiwanego wzrostu obciążenia. Po przekroczeniu zdefiniowanego limitu przesłanych danych odtworzy sygnał alarmu, wyśle e-mail, przerwie połączenie lub wyłączy komputer. Alarmy mogą być krótko i długoterminowe. Zapisywać można wartości chwilowe transferu oraz uśrednione w założonych przedziałach czasu. Funkcja stopera umożliwia precyzyjny pomiar wielkości pobieranych informacji.

W razie spadku transferu poniżej założonego poziomu aplikacja poinformuje użytkownika bądź wyłączy połączenie z Internetem. Zebrane dane mogą być zapisywane w postaci plików tekstowych, eksportowane do arkuszy Excela czy do formatu HTML. Kalkulator kosztów pozwala wyliczyć wysokość rachunku za przesłane dane

DU Meter nie ma polskiej wersji językowej. Wariant testowy programu działa 30 dni.