DVD+R zatwierdzone

Konsorcjum firm wspierających rozwój i popularyzację formatu DVD+RW ustaliło, że tego typu czytniki będą w pełni zgodne ze standardem jednokrotnego zapisu DVD+R.

Konsorcjum firm wspierających rozwój i popularyzację formatu DVD+RW ustaliło, że tego typu czytniki będą w pełni zgodne ze standardem jednokrotnego zapisu DVD+R. Z przeprowadzonych przez koncerny analiz wynika, że wraz ze wzrostem popularności formatu wielokrotnego zapisu DVD+RW użytkownicy coraz chętniej będą sięgali po płyty DVD+R, umożliwiające dokonanie jednokrotnego nagrania.

Na plus DVD+R przemawia to, że tego typu nośniki bez problemu są odczytywane przez większość nowych czytników DVD-ROM i stacjonarnych odtwarzaczy DVD Video. Przedstawiciele największych światowych koncernów informatycznych (m.in. Hewlett-Packard) poinformowali, że traktują nowy format jako kolejny etap w procesie ewolucji technologii CD-R, która prawdopodobnie za kilka lat zostanie zastąpiona siedmiokrotnie pojemniejszym nośnikiem DVD+R.


Zobacz również