DVD z Sieci?

Gotowa jest już specyfikacja nowego standardu przesyłania multimediów w Internecie, który ma zapewnić użytkownikom możliwość korzystanie ze strumieniowej transmisji wideo o jakości porównywalnej z DVD.

Poinformowali o tym wczoraj przedstawiciele Joint Video Team (JVT) - grupy zajmującej się rozwijaniem tej technologii. JVT jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji: Video Coding Experts Group, ITU (International Telecommunication Union - organ ONZ) oraz Moving Pictures Experts Group. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, specyfikacja nowego kodeka zostanie zaprezentowana dopiero w marcu przyszłego roku - czyli trzy miesiące później niż zakładano.

Kodek nie ma jeszcze nawet oficjalnej nazwy - ITU określa go mianem Recommendation H.264, zaś wedle nazewnictwo ISO jest to ISO/IEC 14496 10 Advanced Video Coding (AVC).