DVD ze Scenarist 3.0

Sonic Solutions wydała najnowszą wersję aplikacji do tworzenia materiałów DVD, Scenarist 3.0.

Scenarist 3.0 proponowany przez firmę Sonic Solutions to aplikacja służąca do tworzenia i edycji materiałów DVD, która w swej najnowszej wersji oferuje wsparcie dla SD, serii kodeków MPEG opracowanych przez Sonic Solutions oraz mechanizmu tworzenia obrazu dysku [disc imaginig].

Scenarist 3.0 współpracuje z SD-1000, sprzętowym koderem wideo MPEG-2, który może wykorzystywać stały współczynnik przesyłu bitów [CBR-constant bit rate] lub zmienny [VBR-variable bit rate] podczas konwersji materiałów do standardowego formatu wideo [PAL lub NTSC].

Zgodnie z oświadczeniem Sonic Solutions, Scenarist jest wykorzystywany w produkcji większości komercyjnych tytułów DVD dostępnych obecnie na rynku i jest jedynym produktem tego typu spełniającym wymogi specyfikacji DVD-Video takie jak np. aktywny podgląd [subpicture], zmiana kątów widzenia kamery i kompletne wsparcie dla opcji 'karaoke'.

www.sonic.com


Zobacz również