DWEEE bez zębów

Komitet ds. Środowiska poparł poprawki Komisji do przyjętej w końcu 2002 roku dyrektywy WEEE (O Zarządzaniu Odpadami Elektrycznymi i Elektronicznymi). Zmiany zaproponowane już w kwietniu br. znacznie łagodzą wymowę dyrektywy poprzez zniesienie części obowiązków producentów.