Dalekowschodnia przedsiębiorczość

Europejska kadra kierownicza jest przygotowana do ekspansji w Chinach, natomiast menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Azji i Pacyfiku obawiają się gwałtownego wzrostu Państwa Środka.

W czternastej edycji badania UPS Europe Business Monitor, przeprowadzonego wśród 1449 przedstawicieli europejskiej kadry kierowniczej najwyższego szczebla, liderzy największych europejskich firm zostali zapytani o inwestowanie i zlecanie usług podwykonawcom w Azji. Zdaniem aż 90% ankietowanych, Chiny są w stanie zaproponować najlepsze perspektywy dla europejskiego biznesu. Na kolejnych po Chinach miejscach znalazły się Indie (53%) i Japonia (27%).

Azja jest dla europejskich przedsiębiorców atrakcyjnym regionem nie tylko dzięki ogromnemu rynkowi zbytu, ale również niskim kosztom pracy - według 67% ankietowanych jest to najważniejsza cecha dla rozwijania działalności w Azji. Czynniki powstrzymujące europejskich przedsiębiorców przed ekspansją na rynki azjatyckie to trudności językowe, korupcja i brak stabilności politycznej.

Po raz pierwszy UPS przeprowadził podobne badanie w Azji - UPS Asia Business Monitor. Dla menedżerów z regionu Azji i Pacyfiku niepokojącym zjawiskiem jest gwałtowna ekspansja Chin, jako dominującej potęgi ekonomicznej i światowej bazy produkcyjnej. Według przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw azjatyckich, niskie koszty pracy wcale nie są najważniejszym czynnikiem konkurencyjności. Ważniejsza jest możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego personelu (85% wskazań), dostęp do zagranicznych rynków (84%) i nowatorstwo (83%), koszty pracy zaś wskazało tylko 77% respondentów.


Zobacz również