Damska klientela

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę PeopleSupport wynika, że 60% klientów internetowych sklepów stanowią kobiety.

Firma PeopleSupport (www.peoplesupport.com), która zajmuje się dostarczaniem usług internetowych, przeprowadziła badania dotyczące struktury społecznej klientów sklepów internetowych. Ankieta objęła 2198 użytkowników sieci. Jej wyniki jednoznacznie wskazują na to, że spośród osób, którzy kupują w sieci częściej niż raz w tygodniu, 60% stanowią kobiety. Takiego wyniku należało oczekiwać, gdyż - jak twierdzi szef PeopleSupport, Lance Roxenzweig - 80% budżetu domowego tradycyjnie zarządzają kobiety. Różnica pomiędzy liczbą kobiet a mężczyzn kupujących w sieci może w najbliższym czasie jeszcze się powiększać, gdyż panie przeważają także wśród nowych użytkowników Internetu (obecnie stanowią w tej grupie 58%).

PeopleSupport wyznaczył też specjalną klasę klientów, tzw. Supershoppers. Zaliczono do niej osoby, które zadeklarowały, że zdarza się im kupować w sieci kilka razy w tygodniu. W tej grupie prawie jedną trzecią stanowią osoby w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat - 57% z nich jest po ślubie, a 44% ma dzieci na utrzymaniu. Większość, bo aż 61%, stanowią ludzie, mający wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z Internetu, ale jedynie 20% z nich korzystało z sieci przez ostatnie 3 miesiące.


Zobacz również