Dane z 250 DVD na nośniku wielkości monety?

Najnowsze odkrycie naukowców dwóch amerykańskich uczelni wyższych może mieć przełomowe znaczenie dla technologii składowania danych.

Badacze z kalifornijskiego uniwersytetu w Berkeley i uniwersytetu Amherst w Massachusetts odkryli, w jaki sposób można porządkować pewne typy molekuł, a przez to - zwiększyć gęstość zapisu danych. Ich metoda różni się jednak od działań podejmowanych innych naukowców - większość badań opiera się na użyciu fotolitografii (technika przenoszenia złożonych wzorów na krzemowe podłoże z użyciem światła lasera).

Naukowcy zaangażowani w prace badawcze to Thomas Russell (Amherst) i Ting Xu (Berkeley). Opracowali oni nowy sposób tworzenia bloków kopolimerów lub chemicznie niepodobnych łańcuchów polimerowych, samoczynnie łączących się ze sobą. Łańcuchy polimerów mogą łączyć się równoodlegle tworząc precyzyjny wzór, jednak w wyniku eksperymentów mających miejsce w ciągu ostatniej dekady udowodniono, że wzór ulega naruszeniu przy próbie pokrycia nim większej powierzchni.

Russell i Xu wykorzystali szeroko dostępne, wyprodukowane przez człowieka kryształy szafiru do naprowadzenia łańcuchów polimerowych na właściwe "ścieżki" (podgrzanie kryształów do temperatury 1300 - 1500 stopni Celsjusza spowodowało wytworzenie piłokształtnych progów, służących za wzór). Tak otrzymany szablon nadaje się do ponownego wykorzystania. Naukowcy uzyskali w ten materiał o gęstości zapisu wynoszącej 125 GB na cal kwadratowy. Znaczy to, że dane zapisane na 250 płytach DVD przy zastosowaniu nowej technologii można by pomieścić na nośniku o wielkości amerykańskiej monety ćwierćdolarowej (jej średnica to 25,26 mm).

Zdaniem naukowców, opracowana przez nich metoda - przy odpowiedniej motywacji i chęciach przemysłu IT - może zostać skomercjalizowana już w ciągu najbliższych 10 lat. Zastosowanie odkrycia może być szersze i umożliwiać m.in. konstruowanie wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości lub bardziej wydajnych ogniw fotowoltaicznych. Artykuł poświęcony opisywanym badaniom ma zostać opublikowany w czasopiśmie naukowym Science.

Zobacz również: Scientists Claim Big Leap in Nanoscale Storage