Dane z komórki


Z programu PC Composer ucieszą się zapewne właściciele Nokii 61xx chcący skomponować sobie melodię dzwonka. PC Composer pozwala nie tylko zostać na chwilę komórkowym Chopinem, lecz także zaadoptować gotowe pliki MIDI. Niestety, z powodu ograniczeń, jakie niesie ze sobą konwersja takiego pliku na wersję "dzwonkową", efekty końcowe często odbiegają od oczekiwań. Natomiast niewątpliwą przewagą tej aplikacji nad innymi (np. programem Nokring - patrz "Zabawy z Nokią") jest kierowanie melodii bezpośrednio do telefonu, a nie poprzez płatne wiadomości SMS, dzięki czemu dzwonek można od razu odsłuchać i włączyć.

Dzięki PC Composer zostaniesz kompozytorem dźwięków swego telefonu.

Dzięki PC Composer zostaniesz kompozytorem dźwięków swego telefonu.

Nokia Cellular Data Suite 2.0 jest przydatnym programem, ale ma, niestety, dwie poważne wady: funkcja transmisji poprzez port podczerwieni nie działa w Windows 98, choć według twórców NCDS 2.0 jest zgodny z tym systemem, a do instalacji modułu obsługi podczerwieni w Windows 95 potrzebny jest kabelek szeregowy. O ile ta druga niedogodność jest usprawiedliwiona ochroną przed nielegalnym rozpowszechnianiem samego oprogramowania (Nokia 61xx ma przecież wbudowany port IrDA i poza oprogramowaniem nie potrzebuje dodatkowych urządzeń), to niezgodność z Windows 98 jest dużym problemem. Mimo że od czasu premiery Windows 98 minął rok, Nokia do tej pory nie udostępniła żadnej poprawki ani nie podała sposobu na włączenie podczerwieni w Windows 98.

Poniżej przedstawiamy metody obejścia obu niedoskonałości NCDS. Polegają one na ingerencji w ustawienia systemowe Windows 95/98 z użyciem Edytora Rejestru, toteż ich wykonanie polecamy jedynie tym, którzy czują się pewnie w takich sprawach.

Podczerwień w Windows '98

W Windows 98 zmieniono moduł odpowiedzialny za komunikację poprzez podczerwień. Jest on teraz lepszy, bo pozwala m.in. na połączenia sieciowe, ale jednocześnie uniemożliwia poprawne funkcjonowanie NCDS 1.2 i 2.0. Rozwiązaniem tego problemu jest przywrócenie starego systemu komunikacji poprzez podczerwień. Traci się co prawda zaawansowane funkcje wprowadzone przez Windows 98, ale zyskuje za to wygodną współpracę z telefonem.

Zanim zaczniesz walkę z systemem, sprawdź, czy port podczerwieni w Twoim komputerze jest w ogóle włączony - bardzo często BIOS peceta ma z założenia wyłączoną funkcję IR. Otwórz Panel sterowania i kliknij System. Jeżeli na karcie Menedżera urządzeń znajdziesz ikonę Podczerwień, to system jest gotowy do pracy poprzez IR. Jeśli nie zauważysz ikony, musisz ponownie uruchomić komputer, wejść do BIOS-u i w sekcji poświęconej portom ustawić odpowiedni COM (zwykle COM2) na Fast IR, FIR lub IrDA w zależności od typu BIOS-u. Przy uruchamianiu komputera Windows sam powinien wykryć port podczerwieni oraz zainstalować sterowniki. Gdyby tego nie zrobił, uruchom aplet Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania i każ systemowi wyszukać nowe urządzenie albo wybierz ręcznie port podczerwieni z listy (o ile wiesz, kto jest jego producentem). Teraz dopiero możesz kombinować z NCDS.

 1. Otwórz Panel sterowania i wybierz Sieć. Powinieneś ujrzeć urządzenie sieciowe do komunikacji przez podczerwień. Wybierz je i kliknij Usuń. Potwierdź swą decyzję kliknięciem OK. Ponownie kliknij OK w oknie Sieć i na pytanie, czy komputer ma zostać ponownie uruchomiony, odpowiedz Nie.

 2. Za pomocą Eksploratora przejdź do folderu C:\Windows\Inf (zakładając, że Win98 jest tam zainstalowany; jeśli nie, przejdź do folderu Inf w katalogu, w którym znajdują się pliki Windows).

 3. Znajdź plik MSPORTS.INF i wykonaj jego kopię.

 4. Kliknij na nim dwukrotnie. Jego zawartość powinna pojawić się w Notatniku. Znajdź poniższe sekcje i usuń znaki komentarza (;) tak, by przyjęły postać jak niżej:

  [Std]

  %*PNP0400.DeviceDesc% = LptPort, *PNP0400; Printer Port

  %*PNP0401.DeviceDesc% = EcpPort, *PNP0401; ECP Printer Port

  %*PNP0500.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0500; Communications Port

  %*PNP0501.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0501; Communications Port

  ; No; *PNP051x devices are now supported in IRMINI.INF

  %*PNP0510.DeviceDesc% = InfraredComPort, *PNP0510; IR Communications Port

  ; %*PNP0511.DeviceDesc% = InfraredComPort, *PNP0511; IRCommunicationsPort

  [Strings]

  MS = "Microsoft"

  Std = "(Standardowe typy portów)"

  PortsClassName = "Porty (COM & LPT)"

  *PNP0400.DeviceDesc = "Port drukarki"

  *PNP0401.DeviceDesc = "Port drukarki ECP"

  *PNP0500.DeviceDesc = "Port komunikacyjny"

  *PNP0501.DeviceDesc = "Port komunikacyjny"

  *PNP0510.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"

  ;*PNP0511.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"