Danfoss inwestuje 65 milionów PLN

15 stycznia 2008 firma Danfoss Sp. z o.o. otrzymała oficjalne zezwolenie na wejście do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym wybuduje nową fabrykę inwestując 65 mln zł i tworząc 250 nowych miejsc pracy.

W dniu 21 grudnia 2007 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorstwa, które uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Grodzisk Mazowiecki przez kolejnych 10 lat. Wyłonionym przedsiębiorstwem okazał się Danfoss.

Obecnie w ramach działalności ŁSSE firma buduje nową halę produkcyjną, mającą w przyszłości zagwarantować dodatkowe zatrudnienie dla przynajmniej 250 osób. Do tej pory poczynione inwestycje to 20 mln zł przeznaczonych na zakup nowych maszyn. Suma, którą Danfoss ma zainwestować to, co najmniej, 65 mln zł, które zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowej, mającej mieć 6.500 m² powierzchni, hali.

Celem firmy Danfoss jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera na rynku pomp ciepła, mat grzewczych i urządzeń dla chłodnictwa, poprzez zwiększenie produkcji, utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu i poprawę konkurencyjności na tych rynkach.

Członkostwo w ŁSSE może w tym pomóc, gwarantując firmie zwolnienie podatkowe. Wymaga to jednak od Danfoss spełnienia dwóch warunków, a mianowicie zatrudnienia dodatkowo 250 osób oraz inwestycję nie mniejszą niż 65 mln zł. Danfoss zobowiązał się także do utrzymania

ww. wzrostu zatrudnienia przez co najmniej 5 lat.

Rozwój firmy z pewnością pociągnie za sobą zainteresowanie kolejnych inwestorów i wpłynie na wzrost gospodarczy regionu.

Nowa część produkcyjna Danfoss zostanie wyposażona w nowoczesne linie technologiczne. Zakupione również zostaną innowacyjne, proekologiczne maszyny na potrzeby obecnej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Powyższe działania zagwarantują klientom wysoką jakość wyrobów za optymalną cenę.

Jednocześnie nowoczesna technologia Danfoss gwarantuje bezpieczeństwo środowiska poprzez zastosowanie proekologicznych rozwiązań produkcyjnych, np. segregacji odpadów oraz redukcji zużycia energii, substancji niebezpiecznych i emisji gazów.

Budowa nowej hali jest po części reakcją na znaczny wzrost sprzedaży grodziskiego oddziału Danfoss w roku 2006 w stosunku do lat poprzednich. Inwestycja związana jest również z tendencją rozwojową rynku w ostatnich latach, a także ze stale rosnącymi potrzebami coraz bardziej wymagających klientów w kwestii oszczędzania energii i pozyskiwania jej odnawialnych źródeł.

Za rozszerzeniem działalności firmy przemawia również obecna koniunktura gospodarcza. Sytuacja gospodarcza jak najbardziej sprzyja nowym inwestycjom, a konkurencja na rynku wymusza odważne działania w zakresie rozwoju przedsiębiorstw. Polska ma coraz lepiej wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, wynagradzaną stale polepszającymi się zarobkami.

Decyzja o rozbudowie Danfoss właśnie w Polsce wiąże się także z korzystnym umiejscowieniem naszego kraju w Europie, co sprzyja zwiększaniu eksportu produktów Danfoss.