Darmowy Pascal

Pojawiła się nowa wersja sztandarowego uniksowego kompilatora Free Pascal 2.0. Wiadomość ta powinna ucieszyć zwłaszcza wszystkich miłośników programowania w językach Pascala i Delphi.

W nowej wersji, oznaczone numerem 2.0, ulepszono wsparcie dla cech charakterystycznych dla języka Delphi, zwiększyła się też liczba wspieranych platform, wśród których są już AMD64, SPARC, 32-bitowy PPC oraz ARM. Autorzy przepisali również sporą część kompilatora - tak, by był on łatwiejszy w przenoszeniu na nowe architektury.

Więcej informacji

http://www.freepascal.org/


Zobacz również