DateManager 2000

DateManager 2000 jest narzędziem, które szybko ograniczy rozmiar i występowanie Problemu Roku 2000, który może wystąpić w Twoim komputerze.

DateManager 2000 jest narzędziem, które szybko ograniczy rozmiar i występowanie Problemu Roku 2000, który może wystąpić w Twoim komputerze.

Istnieją trzy wersje DM2000: osobista (PV), dla małej i średniej (SME) oraz dużej firmy (SME). DM2000 wersja osobista (PV) może sprawdzać zgodność z rokiem 2000 programów zainstalowanych tylko na tym komputerze, na którym jest zainstalowana. DM2000 wersja dla małej lub średniej firmy (SME) może sprawdzać zgodność z rokiem 2000 programów zainstalowanych na tylu komputerach, ile licencji zostało wykupionych przez użytkownika. Każdy komputer może być sprawdzany dowolną ilość razy. Wersja dla dużej firmy przeznaczona jest dla 100 i więcej komputerów. Zawiera specjalne udogodnienia przygotowane "pod użytkownika", który ponadto ma możliwość bieżących konsultacji telefonicznych.

DM2000 składa się z trzech głównych części. W wersji osobistej (PV) wszystkie trzy części są zintegrowane w jednym programie.

* SnapShot - Dokonuje pełnego opisu badanych komputerów ("zrzuty"). Rejestruje informacje o wszystkich plikach COM i EXE.

* Osobista Przeglądarka Wyników - Pozwala użytkownikom końcowym przeglądać wyniki testów badanych komputerów oraz sortować je według dowolnych kryteriów. Drukuje wyniki. Sugeruje, co zrobić w każdym przypadku. W przystępny sposób opisuje problem roku 2000

* Administrator - Przetwarza "zrzuty" z badanych komputerów oraz zapisuje wyniki w bazie danych. Pomaga przeglądać i analizować informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na każdym z badanych komputerów, sortować je według różnych kryteriów i drukować. Przesyła wyniki każdemu użytkownikowi (zależnie od decyzji administratora).

Wersja osobista wymaga komputera z procesorem co najmniej 486, z 4 MB pamięci RAM i wolną przestrzenią dyskową - co najmniej 40 MB. Pracuje w systemie operacyjnym Windows 3.x/95/98 i NT. 16-bitowa Wersja Osobista działa na większości komputerów z systemem Windows 3.x. Będą one jednakże działały bardzo wolno i otrzymanie wyników może trwać nawet godzinę.

Po pomyślnie zakończonej instalacji każda wersja DM2000 musi zostać uaktywniona. Na początku DM2000 uruchomi się w Trybie Demonstracyjnym (Demonstration Mode) lub Próbnym (Evaluation Mode). Następnie użytkownik zostanie poproszony o uaktywnienie aplikacji.

DM2000 umieszcza informacje o każdym pakiecie oprogramowania lub programach zainstalowanych w komputerze w raportach. Informacje te wyświetlane są w specjalnej tabeli, w której można je poukładać w dowolny sposób. Można je też wydrukować. Raporty te to:

* Compliant and Not Applicable (Zgodny i Nie Dotyczy) - programy posiadają status Y w bazie danych programu DM2000.

* Not Compliant and It Depends (Niezgodny i "To Zależy") - Wymienione programy posiadają status N lub I w bazie danych programu DM2000.

* Unknown Status (Nieznany Status) - Wymienione programy posiadają status U w bazie danych programu DM2000. Program został rozpoznany, lecz na razie nie wiadomo, czy jest on zgodny z rokiem 2000.

* Not Recognized Files (Nierozpoznane pliki) - Wymienionych programów DM2000 nie rozpoznaje. Powodami, dla których DM2000 nie rozpoznaje plików może być ich unikalność, zostały napisane na zamówienie lub brak o nich informacji w bazie zgodności.

* Common Files (Pliki o często używanych nazwach) - Wymienione programy mają często używane nazwy takie jak setup.exe, install.exe, readme.exe, tutorial.exe, itp. Programy te rzadko mają do czynienia z datami, a jako że DM2000 nie analizuje zawartości tych plików, często nie można odróżnić jednego pliku od innego.

* Master Package List - Ten raport jest wyświetlany jako pierwszy. Jest to lista wszystkich pakietów znalezionych w komputerze wraz z ich statusem.

Baza Zgodności Oprogramowania jest stale aktualizowana. Zawsze można pobrać jej aktualną wersję z Internetu (www.datemanager2000.com). Bazy Wyników testów są bazami programu Access 2.0 do wersji 16-bitowej (Windows 3.x) DM2000 i Accessa 95 (7.0) do wersji 32-bitowej (Windows 95 i NT).

PS. Na redakcyjnym CD-ROM (2/99) znajdziesz wersję testową programu DateManager 2000 PE.